Nasi wykładowcy w XXVIII semestrze UOP

Biogramy wykładowców Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA semestr XXVIII

prof. dr hab. Andrzej Zybała

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Tytuł naukowy doktora, a następnie doktora habilitowa-nego uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu dóbr publicznych w warunkach globalizacji, a książkę habilitacyjną – problematyce polityki publicznej. Analizował w niej elementy szeregu polityk branżowych – ekonomicznych i społecznych. Autor siedmiu książek, poza tym wydał dwie książki pod swoją redakcją. Napisał wiele artykułów akademickich, a także publicystycznych, między innymi w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Obywatelu” i „Nowym Obywatelu”. Komentuje wydarzenia publiczne w niektórych mediach, między innymi TVP, Polsat News, Radiowa Trójka, Jedynka. 

Philip Earl Steele

Amerykanin; historyk, redaktor, publicysta. W latach 1992-2003 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Instytutu Języka i Kultury Polskiej POLONICUM, Uniwersytetu Warszawskiego (1990-1995), oraz kursant Instytutu Polonijnego, Uniwersytetu Jagiellońskiego latem 1990, 1993 i 1994 r.
Jest autorem wielu prac opublikowanych w Polsce, Izraelu, Czechach, USA i UK, w takich pismach, jak „Znak”, „Polityka”, „Więź”, „Gość Niedzielny”, „Przegląd Powszechny”, „Polska w Europie”, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” i „Rzeczpospolita”, a także „The Israel Journal of Foreign Affairs”, „The Times of Israel”, „Dějiny a Součastnost”, „Crisis” oraz „Fathom”.
Jego książka Nawrócenie i chrzest Mieszka I (wyd. I 2005; wyd. II 2016) stanowiła przełom w studiach nad motywami, jakimi Mieszko się kierował, gdy wprowadził chrześcijaństwo. Na podstawie interpretacji Steele’a Narodowe Centrum Kultury zrealizowało film dokumentalny Mesco Dux Baptizatur, wyświetlany w Gnieźnie podczas głównych odchodów 1050-lecia chrztu Polski (14.IV.16). Jego ostateczną pracę nt. Mieszka wydały w br. zarówno Muzeum Historii Polski jak i Polska Akademia Nauk (pt. „Homo religiosus: fenomen Mieszka I”).
Od roku 2012 Steele pisze, wykłada i udziela wywiadów mediom nt. syjonizmu chrześcijańskiego. Jedną z jego najnowszych prac – o kluczowej roli chrześcijan-syjonistów w powstaniu ruchu syjonistycznego, Chowewe Syjon, na początku lat 80 XIX w. – opublikował wiosną tego roku Uniwersytet w Białymstoku. Obecnie Steele kończy pracę nad kolejną książką: Izrael i Chrześcijanie Ewangelikalni: „Alians z Bożego nadania”. Jest także autorem głośnego w ostatnich miesiącach pomysłu na nowe ułożenie stosunków polsko-izraelskich, co przedstawił m.in. w gazecie „The Times of Israel”, w piśmie „The Israel Journal of Foreign Affairs”, oraz – tu w kraju – w „Rzeczpospolitej”.

prof. dr inż. Wojciech Nowakowski

Pracuje w Instytucie Maszyn Mate¬ma¬tycznych (IMM) w Warszawie. Specjalizuje się w technologiach infor-ma¬tycznych i informacyjnych.Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych i członkiem Rady Naukowej IMM. Absolwent Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1967 ukończył Politechnikę Warszawskiej, gdzie w roku 1976 uzyskał stopień dr inż. elektronika. Od 2012 r. jest profesorem IMM.
Pozazawodowo prowadzi działalność popularno-naukową w zakresie elektroniki i informatyki. Dzieli się również wiedzą o krajach, które poznał w trakcie swoich licznych podróży urlopowych po Polsce, Europie i Świecie. W latach 1999-2004 pioniersko przepłynął wraz z rodziną Europę w poprzek, rzekami i kanałami, z Niemiec, przez Holandię, Belgię i Francję do Morza Śródziemnego samodzielnie zbudowanym jachtem mieszkalnym (hausbootem).

Jerzy Brukwicki

Krytyk sztuki, kurator wystaw, dziennikarz. Wieloletni szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. W latach 80. autor kilkudziesięciu wystaw niezależnych, m.in. Polska Pieta, Czas smutku, czas nadziei, Obecność, Przeciw złu, przeciw przemocy, pokazów indywidualnych Tadeusza Brzozowskiego, Wojciecha Kołyszki, Pawła Kowalewskiego, Jerzego Medyńskiego, Antoniego Rodowicza, Ryszarda Stryjeckiego, Andrzeja Wajdy i innych, grafiki „Solidarności”; redaktor i wydawca pisma o kulturze niezależnej „Wybór”, redaktor podziemnego tygodnika społecznego „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” (PWA), współpracownik wydawnictw NOWA, Przedświt, Pokolenie.

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

prof. dr hab. Paweł Stępień

Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.
Zainteresowania badawcze:
– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury,
– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej,
– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.
Zaainteresowania pozabadawcze: Felis domestica.

Robert Szewczyk

Geograf, geoekolog (Uniwersytet Warszawski i Greenwich University w Londynie). Niezależny dziennikarz specjalizujący się w turystyce i podróżach. Autor i redaktor wielu przewodników turystycznych, albumów oraz wydawnictw edukacyjnych. Współpracownik Polskiego Radia. Przygotowuje i redaguje teksty dotyczące turystyki, krajoznawstwa, podróży, ekologii i ochrony środowiska, edukacji przyrodniczej, geografii, aktywnych form spędzania wolnego czasu (np. bieganie, trekking).

Józef Kolinek

Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra. Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.
Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

Ula Kowalczuk

Studiowała na Politechnice Warszawskiej, w 1989 r. wyjechała do Niemiec, gdzie studiowała Werbung und Verkauf w Institut für Lernsysteme Hamburg. Po powrocie do Polski przez kilkanaście lat pracowała w dziedzinie marketingu i reklamy, w tym wiele lat zarządzała agencją reklamową. Prywatnie miłośniczka koni i jeździectwa, od 2006 r. właścicielka Tiszmena – wałacha szlachetnej półkrwi, jego jedyny jeździec i trener. Zafascynowana historią koni w Polsce, tradycjami i językiem polskim. Autorka książki „Koń, jaki jest każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów”.

Dariusz Michalski (Mr Metronom)

Dziennikarz (ongiś prasowy i telewizyjny), prezenter radiowy, historyk muzyki rozrywkowej, miłośnik i znawca rock and rolla. Laureat Złotego Ekranu. Autor książkowych biografii Johna Lennona, Jerzego Wasowskiego, Aliny Janowskiej, Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena, Kaliny Jędrusik, Krzysztofa Klenczona i Mieczysława Fogga, trzech tomów historii polskiej muzyki rozrywkowej oraz dwutomowej historii telewizji w Polsce.

PROGRAM SEMESTRU XXVIII (jesiennego) 2019/2020

                                                         

 

Data

Wykładowca

Tytuł

 

październik

 

1

2.10.19

środa g.11.00

prof. Andrzej Zybała

politolog, Szkoła Główna Handlowa

Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce

 

2

9.10.19

środa godz.11.00

Philip Earl Steele

historyk, redaktor, tłumacz

Dlaczego USA tak gorliwie popiera Izrael?

 

 

3

 16. 10.19

środa godz.11.00

Wykład wyjazdowy

Cmentarz ewangelicko-augsburski

Zwiedzanie cmentarza

 

4

23.10.19

środa godz. 11.00

Debata oksfordzka

 

Udział w wyborach powinien być obowiązkowy

 

5

30.10.19

środa godz. 11.00

Prof. Wojciech Nowakowski

inżynier

Narodziny polskiej motoryzacji

 

listopad

 

6

6.11.19

środa godz. 11.00

Jerzy Brukwicki

krytyk sztuki, kurator wystaw, dziennikarz

Sztuka Legionów Polskich

 

7

13.11.19

środa godz.11.00

Wykład wyjazdowy

Muzeum Niepodległości

(Cytadela Warszawska)

Zwiedzanie wystawy „Cytadela Warszawska i więźniowie X Pawilonu”

 

8

20.11.19

środa godz.11.00

              Robert Szewczyk

geograf, podróżnik, dziennikarz

Karpacka opowieść – magia polskich gór

 

 

 

 

21.11.19

czwartek godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA

Juraś Likhtarovitch

Przeklęta wyspa. Wyprawa szosą kołymską.

 

9

 

27.11.19

środa godz. 11.00

Igor Pogorzelski

muzykolog, reżyser dźwięku 

Wojciech Kilar – kompozytor filmowy i niefilmowy

 

 

grudzień

 

10

 

4.12.19

środa g.11.00

Elżbieta Karaś-Krasztel – fortepian

Ewa Leszczyńska – śpiew i fortepian

Józef Kolinek – skrzypce oraz prowadzenie koncertu

A to Polska właśnie… (Elsner, Chopin, Moniuszko)

 

 

11

11.12.19

środa godz. 13.00 (wyjazd godz. 11.00)

wykład wyjazdowy

Muzeum Pałacu w Wilanowie

Sekrety kuchmistrzowskie – warsztaty kulinarne

(I grupa)

Warsztaty kaligrafii (II grupa)

 

 

 

12.12.19

czwartek, godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA

Ewa i Andrzej Pilaszkowie

Birma

 

12

 

18.12.19

środa godz. 11.00

Nieformalna Grupa Teatralna „Między Słowami”

 

Zrzędność i przekora – spektakl na podstawie

twórczości A. Fredry

 

Styczeń

 

13

8.01.20

środa godz. 11.00

prof. Paweł Stępień

literaturoznawca, UW

 Matematyka jako klucz do tajemnic poezji. O „Roksolankach” Szymona Zimorowica.

 

14

15.01.20

środa godz. 11.00

Ula Kowalczuk

gawędziarką, opowiadaczką historii i anegdot, autorka książki „Koń jaki jest każdy widzi”

Konizmy – jak koń opanował język polski

 

 

16.01.20

czwartek, godz. 17.30

KLUB PODRÓŻNIKA

 

 

 

15

22.01.20

środa, godz. 11.00

Dariusz Michalski

dziennikarz, prezenter radiowy

Jak rock and roll zainfekował Polaków

 

 

25.01.20

sobota 17.00

Zakończenie XXVIII semestru

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

12.00-13.30

tańce integracyjne

 

11.00-12.00

Gimnastyka „60+”

16.00-20.00

klub brydżowy**

11.00-12.30

wykłady*

 

13.00-14.00

angielski przy herbacie**

15.30-17.00

plastyka

 

10.30-12.00

nordic walking

 

18.30-20.30

Teatr Otwarty

ul. Świerkowa 1

*ul. Świerkowa 1

**ul. Lilpopa 18

ul. Lilpopa 18

ul. Świerkowa 1

 

Ul. Świerkowa 1

ul. Świerkowa 1

Więcej informacji: 22 758 94 41, [email protected], www.ckiopodkowa.pl

Czesne semestralne: 80 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł. 

 

Uwaga: Program może ulec zmianie.

Zdjęcia z XXVIII semestru

fot. Oskar Koszutski

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print