Nasi wykładowcy w XIII semestrze UOP

prof. Jerzy Adam Stępień

Senator I i II kadencji; Generalny Komisarz Wyborczy (1990-94); przewodniczący rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1991-94); podsekretarz stanu w MSWiA (97-99) sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1998-2008) – w latach 2006-2008 Prezes TK; Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego (od 2008); współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999; organizator pierwszych w Polsce studiów Master in Public Administration w Uczelni Łazarskiego (od 2010); członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

 

Izabela Michalska

Wiceprezes Fundacji „Polska Róża”, ze sprawą upowszechniania wiedzy o dzikiej róży związana od wielu lat, autorka artykułów i wystąpień radiowych na temat roślin leczniczych, aktywnie działa w sferze organizacji pozarządowych. Doktorantka w Zakładzie Filozofii Kultury IF Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład bedzie poświęcony nastepującym tematom:
Czy owoc róży to panaceum? Dlaczego Polska nie jest (jeszcze) krajem róż? Jak i dlaczego stać się Homo ascorbicus? A także jak sadzić i pielęgnować róże owocowe w ogrodzie?

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra.
Obecnie wystepuje z kwartetem Prima Vista.
 Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz

Z zawodu jest doktorem inż. chemii, nauczycielem akademickim. Impulsem do robienia fotografii były dla niej podróże po USA i Kanadzie w latach 1999- 2007. Należy do Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego – uczestniczy w plenerach, konkursach i wystawach. Współpracuje z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i aktywnie uczestniczy w corocznej Krakowskiej Dekadzie Fotografii.
Swoje fotografie prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Krakowie, Wieliczce, Warszawie i Podkowie Leśnej, a także na Słowacji: w Barejowie i Starej Lubowli.
Z urodzenia warszawianka, od kilkunastu lat mieszka w Podkowie Leśnej i codziennie się z tego cieszy.
W Podkowie miała następujące wystawy indywidualne:„Kordyliery” (z Ryszardem Hajnoszem) – 2005, „Bardejowskie impresje” – 2008, „Widok z okna” – 2010, „Abstrakcje” – 2010, „Ferrara na rowerze” – 2011.

 

prof. dr hab. Ewa Bartnik

Pracownik Instytutu Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
Zajmowała się genetyką biochemiczną, ale od ponad 10 lat głownym tematem tematem badań są choroby ludzkie powodowane przez zmiany w mitochondrialnym DNA.
Jest współautorem ponad 80 prac naukowych.
Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopnia Naukowego i Komisji ds. GMO. Wielokrotnie brała udział w pracach Sekcji dawnego Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dużą wagę przykłada do popularyzacji nauki.

 

Daniel Artymowski

Urodził się w Milanówku. Po ukończeniu LO nr XV im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie podjął studia w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W 1976 obronił pracę magisterską z osadnictwa nabatejskiego w Syropalestynie u prof.Michała Gawlikowskiego.
Od wielu lat pracuje w Zamku Królewskim w Warszawie jako kierownik  Pracowni Działań
Muzealnych, specjalizującej się w popularyzacji sztuki, historii sztuki i historii metodami niekonwencjonalnymi.
Prowadzi popularyzatorskie wukłady z dziedziny historii i historii sztuki dla publiczności dorosłej, w tym dla Uniwersytetów III wieku. 
Zamiłowania: malarstwo,rysunek, grafika, muzyka poważna i jazda na rowerze.

 

Prof. Andrzej K. Olszewski

Historyk sztuki, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor licznych prac z zakresu historii sztuki XIX i XX w.Książki: Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925 (1967); Sztuka Warszawy (1986) współaut; Dzieje Sztuki Polskiej1890-1980 (1988), Szeptycki i jego kościoły w Ameryce (wspI.Grzesiuk-Olszewska 2000);Polska i Polacy na Powszechnych Wystawach Światowych 1851-2000 (wsp.A.Drexlerowa 2005); Andrzej Pityński – rzeźba wsp.I.Grzesiuk-Olszewska 2008).

 

Dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, doktor politologii

Ukończył Uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie – najstarszą uczelnię katolicką Stanów Zjednoczonych. Doktoryzował się u Zbigniewa Brzezińskiego na Uniwersytecie Johns Hopkins.  Pracuje w międzynarodowej Uczelni Vistula – Vistula University w Warszawie.
Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” – forum współpracy społeczników i samorządowców gmin i miast wokółwarszawskich. Napisał książkę „Mazowsze 24” o ludziach, kulturze, historii, przyrodzie, gospodarce, infrastrukturze i planach dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju Centralnego Mazowsza. Regularnie komentuje sprawy Mazowsza i Polski, Europy i świata dla mediów krajowych, regionalnych i lokalnych.
Był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego kadencji 2006-2010.  Reprezentował Mazowsze na wielu forach europejskich. Zasiadał w zarządzie europejskiego Stowarzyszenia Regionów do spraw Portów Lotniczych. Na jego wniosek Sejmik rozpoczął strategiczne inwestycje w modernizację i rozbudowę kolei, w tym WKD.
Działacz opozycji demokratycznej. Podczas stanu wojennego organizował podziemne wydawnictwa i pisał teksty zamieszczane w polskiej prasie na Zachodzie. Pracował m.in. w MSZ i MON. Był głównym negocjatorem wycofania wojsk sowieckich z Polski.

 

Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

Ukończyła studia historii sztuki w Warszawie. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Pracowni Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk, a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Jest autorem wielu wystaw prezentowanych w Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie,  Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i innych galeriach na terenie Polski.
Prowadzi działalność naukową m.in. w wydawnictwach Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęty, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie
Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), a także współzałożycielem Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” (Video-Teatr Lothe Lachmann) oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP.

 

Dr hab. Sławomir Łodziński

Pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią etniczności, polityką państwa wobec mniejszości narodowych oraz cudzoziemców (imigracji) oraz kwestiami wielokulturowości. Ostatnio wydał książkę (razem z Maciejem Ząbkiem), Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego (Oficyna Wydawnicza ASPA-JR 2008) oraz redagował pracę (razem z Aleksandrą Jasińską–Kanią), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy (Scholar 2009). Ostatnie artykuły: Wobec polskiego państwa narodowego. Mniejszości narodowe w Polsce w okresie 1945 – 1989 (w: Jerzy Eisler, Konrad Rokicki (red.), Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 2010) i Between History and Europe. Europeanization of Post-1989 National Minority in Poland, (Polish Sociological Review 4/2009).

 

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (UW), absolwent studiów ekonomicznych oraz matematycznych. Od 1974 pracownik UW. W 1978/1979 dodatkowe studia ekonomiczne i matematyczne na Uniwersytecie Wisconsin w Madison, USA. W 1988/89 praca w Instytucie Nauk Behawioralnych na Uniwersytecie Colorado w Boulder, USA (Fulbright Visiting Fellow). W 1992/93 praca w Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie (profesor wizytujący).
Pracował w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jako Dyrektor Departamentu Ekonomicznego był odpowiedzialny m.in. za budżet państwa przeznaczany na ochronę środowiska, jak również za przygotowanie reformy polityki ekologicznej. Stworzył Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na UW, którym kierował w latach 1993-2008.
Opublikował liczne artykuły w czasopismach naukowych.

 

Agata Maria Gmaj

Magister nauk prawnych i radca prawny. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską. Odbyła zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii oraz uczestniczyła w licznych międzynarodowych i krajowych szkoleniach. Od kilkunastu lat aktywnie wykonuje zawód radcy prawnego. Jest specjalistą w dziedzinie prawa nowych technologii i związanego z informatyką prawa autorskiego. Jej prywatne zainteresowania dotyczą dziedzin prawa bliższych życiu, głównie prawa ochrony konsumentów. Prowadzi seminaria i wykłady związane z szeroko rozumianym prawem konsumenckim. Głęboko wierzy w szerzenie podstawowej wiedzy prawniczej wśród zwykłych ludzi zarówno tych, którzy dopiero stają się uczestnikami rynku jak np. uczniowie jak i tych, którzy na co dzień od lat stają po drugiej stronie relacji prawnych z przedsiębiorcami jak np. Seniorzy.

 

DR HAB. PAWEŁ STĘPIEŃ

Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 

  1. dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury,
  2. literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
  3. inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
  4. libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej,
  5. poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.

ZAINTERESOWANIA POZABADAWCZE:
Felis domestica.

 

Tomasz Kuba Kozłowski

Pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie, koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest  wszechstronna popularyzacja wiedzy o Kresach.
Popularyzator wielowątkowego dziedzictwa Kresów, organizator spotkań, dyskusji, promocji książek i wieczorów autorskich, projekcji filmowych, pokazów, warsztatów dla młodzieży poświęconych Kresom
Autor ponad 50 prezentacji multimedialnych z cyklu „Opowieści z Kresów”, których premierowe pokazy odbywają się od 2007 roku w każdą trzecią środę miesiąca w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
Autor wielu publikacji i wystaw. Prowadzi działalność dokumentacyjną i kolekcjonerską (Archiwum Harcerskie i Archiwum i  Muzeum Kresowe). 

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print