Nasi wykładowcy w XIX semestrze UOP

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW UNIWERSYTETU OTWARTEGO POKOLENIA 
(XIX SEMESTR)

 

Marcin Popkiewicz

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz, wykładowca oraz autor setek artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów i energii. Autor bestsellerowej książki „Świat na rozdrożu”.

 

Katarzyna Pytkowska

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracownik i konsultant wielu firm kosmetycznych, w latach 1994-2009 pełniła funkcję konsultanta ds. kosmetyków do włosów w firmie Henkel Polska. W latach 1997-2010 współpracowała z Wydziałem Chemicznym PW, prowadząc wykłady na specjalności Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków oraz na studiach podyplomowych Chemia kosmetyczna. Obecnie jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Cosmetology Today”. Od 2002 roku jest wykładowcą Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Należy do grona twórców Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Dydaktyki.

 

Karolina Kolinek-Siechowicz

Muzykolog, krytyk muzyczny, redaktor „Ruchu Muzycznego”. Absolwentka muzykologii i studentka ostatniego roku filozofii w ramach Kolegium MISH UW. Autorka pracy magisterskiej poświęconej ekspresji muzycznej w utworach Witolda Lutosławskiego. Obecnie przygotowuje pracę magisterską z dziedziny filozofii muzyki. Dwukrotna stypendystka MNiSW. Do jej zainteresowań naukowych należy filozofia i estetyka muzyczna (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekspresji muzycznej) oraz obecnością wątków muzycznych w innych sztukach.

 

Paweł Siechowicz

Doktorant w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Kolegium „Artes Liberales” (licencjat) i muzykologii (magisterium) oraz student ostatniego roku ekonomii w ramach Kolegium MISH UW. Stypendysta MNiSW. Jego praca magisterska dotycząca wzajemnych związków twórczości malarskiej i muzycznej Mikołaja Konstantego Čiurlionisa napisana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Skowrona uzyskała drugą nagrodę w Konkursie im. Zofii Lissy. Obecnie zajmuje się związkami muzyki i rynku.

 

Jacek Szczytko

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk ścisłych. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Po powrocie z 3 letniego stażu w École Polytechnique Fédérale de Lausanne zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim nowy kierunek studiów „Inżynierię nanostruktur”, łączący chemię i fizykę. Pracuje na Wydziale Fizyki, zawodowo zajmuje się nanotechnologią, opiekuje się dwoma specjalistycznymi laboratoriami: magnetometrii i magnetooptyki. Jego pasją jest technika, zwłaszcza zastosowania mechaniki kwantowej i nanotechnologii w życiu codziennym. Wykład dr Szczytko „Nowe technologie” był jednym najpopularniejszych wykładów ogólnouniwersyteckich na UW. Obecnie prowadzi m.in. wykłady „Jak TO działa? Urządzenia kwantowe” oraz „Od pomysłu do patentu” i wiele wykładów kursowych (można wyszukać w Internecie „Jacek Szczytko” lub wejść na stronę http://www.fuw.edu.pl/~szczytko)
Zjmuje się również popularyzacją nauki i promowaniem nowych technologii.

 

Lech Stangret

Ur. w 1959 r. w Warszawie, kurator, krytyk i historyk sztuki. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też uzyskał doktorat. Był aktorem teatru Cricot 2. Autor książek: ”Tadeusz Kantor, Malarski ambalaż totalnego dzieła” (2004), „Zbigniew Gostomski, Ad Rem” (2012), „Tadeusz Kantor, Rysunek” (2013). Publikował w m.in.: Dekadzie Literackiej, Theatre of Poland, Atelier, Obieg. Dyrektor Fundacji im. Tadeusza Kantora. Autor programu Festiwalu Tadeusza Kantora podczas Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury oraz kurator wielu ekspozycji w Polsce i za granicą poświęconych współczesnym artystom, m.in. w: Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze, Casa Mila w Barcelonie, CEAC w Strasbourgu, Muzeum Narodowym Sztuki Ukrainy w Kijowie, Muzeum Współczesnym Wrocław. Do 2004 roku wicedyrektor krakowskiej Cricoteki. Obecnie pracuje w Galerii Foksal w Warszawie.

 

Dr nauk med. Michał Stępka

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologiem i diabetolog. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobywał kolejne stopnie specjalizacji, prowadził badania naukowe i uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych. Od 18 lat jest ordynatorem I Oddziału Chorób Wewnętrznych Gastroenterologii i Diabetologii w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Prowadzi Pracownię Endoskopową, w której wykonuje gastroskopię i kolonoskopię. Udziela konsultacji w prywatnym gabinecie lekarskim w Warszawie. Jest biegłym sądowym. Obok pracy klinicznej jest zaangażowany w działalność dydaktyczną – prowadzi wykłady i warsztaty dla lekarzy z zakresu diabetologii i gastroenterologii. W swojej praktyce lekarskiej podkreśla rolę profilaktyki i aktywnego trybu życia. Nie ogranicza się do porad udzielanych swoim pacjentom, lecz również zalecenia te stosuje do własnej osoby – jest amatorem biegów długodystansowych (maratończyk) i kolarstwa, często można go spotkać na podkowiańskich drogach i ścieżkach leśnych. Wraz z żoną Małgorzatą i czwórką dzieci mieszka w Podkowie Leśnej.

 

Ludwika Włodek

Dziennikarka i socjolożka. Azją Środkową zajmuje się od kilkunastu lat. Napisała o niej doktorat, opowiada o niej studentom Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje jako adiunkt. Pisuje także na tysiąc innych tematów. Czytelnicy „Gazety Wyborczej” pamiętają zapewne jej relacje z ogarniętego zieloną rewolucją Iranu 2009 roku czy dramatyczny wywiad z ormiańską reżyserką opublikowany w „Wysokich Obcasach”, który w 2013 roku znalazł się w finale Grand Pressów. W „Harper’s Bazaar” ukazują się jej wywiady z ludźmi kultury a na łamach „Travelera” felietony o etyce podróżowania. Poprzednia książka Włodek – „Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów” – przez kilka miesięcy nie schodziła z list bestsellerów i była nominowana do kilku ważnych nagród, w tym do ścisłej trójki Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. W roku 2013 wydała książkę „Wystarczy przejść przez rzekę” o życiu w poradzieckiej Azji Środkowej.

 

Małgorzata Molęda-Zdziech

Doktor habilitowany nauk o polityce (Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski), doktor nauk humanistycznych (socjologia, Uniwersytet Warszawski).  Ukończyła antropologię kulturową w Paryżu, na Uniwersytecie Rene Descartes. Pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, wykłada również w Collegium Civitas. 
Od 2005 roku jest ekspertką międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą w Limoges (Francja), w której pełni funkcję wiceprezeski i członkini Komitetu Naukowego. Od 2009 roku działa w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego. 
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół lobbingu i rzecznictwa interesów oraz komunikowania i mediów. Autorka m.in. „Obecna nieobecność. Aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym”, „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”. 
Paweł Stępień -literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury, 
– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej, 
– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.
ZAINTERESOWANIA POZA BADAWCZE:
Felis domestica.

 

Hanna Krajewska

Doktor nauk humanistycznych. Jest osobą, która bardzo aktywnie przyczynia się do rozpowszechniania nauki w Polsce – jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji, które związane są z historią. Jest założycielką Polskiego Towarzystwa Archiwalnego – organizacji, która wspiera i propaguje inicjatywy oraz działania mające na celu rozwój archiwów i archiwistyki. Swoją działalnością dąży do zmiany wizerunku tej dziedziny nauki – zauważa, że często archiwistyka oceniana jest przez pryzmat głośnych sensacji, a sami badacze są mało widoczni. Tymczasem archiwiści pełnią ważną rolę dla społeczeństwa – przechowują cenne skarby, z których czerpią historycy i dzięki którym zachowuje się pamięć ludzka.
Zainicjowała i realizuje pikniki archiwalne oraz organizuje Noce Muzeów w Archiwum Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 1995 roku pełni funkcję dyrektora. Jest także współorganizatorką i kuratorem licznych wystaw. Od 2007 roku swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas cieszących się popularnością wykładów na Uniwersytetach III Wieku. Jest autorką książek i publikacji naukowych z zakresu archiwistyki.
Michał Pieńkowski starym kinem i wszystkim tym, co dziś można by nazwać międzywojennym polskim showbusinessem zaczął interesować się jeszcze w szkole podstawowej. Zainteresowanie stopniowo przerodziło się w życiową pasję, a następnie profesję. Obecnie jest filmografem w Filmotece Narodowej, gdzie pracuje nad badaniem i opracowywaniem przedwojennych filmów. Z kolei naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print