Nasi wykładowcy w XXIII semestrze UOP

Biogramy wykładowców Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA semestr XXIII

Jacek Santorski
Psycholog społeczny i psycholog biznesu, były psychoterapeuta. Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor. Od wielu lat nieprzerwanie popularyzuje psychologię w mediach, jest autorem kilkunastu poczytnych książek. Założył wspólnie z Dominiką Kulczyk firmę doradczą Values. Specjalizuje się w doradztwie dla top managerów i przedsiębiorców, znany jest z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej. Dyrektor programowy studiów podyplomowych Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1979 – 1999 założył i współprowadził ośrodek psychoterapii i treningu Laboratorium Psychoedukacji, a w latach 1990-2005 autorskie wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Hanna Raszewska
Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2006) i Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2011); studentka studium doktoranckiego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wykładowczyni teorii tańca (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) i historii tańca XX i XXI wieku (Mazowiecki Instytut Kultury). Publikuje artykuły naukowe, recenzje, wywiady i in. na łamach m.in. „Studia Choreologica”, taniecPOLSKA.pl, „Pulse Dance”, „nietak!t. inne strony teatru”, teatralny.pl. Prowadzi warsztaty z szeroko rozumianego pisania o tańcu i teatrze. Jest członkinią Polskiego Forum Choreologicznego i Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca, a także prezeską Fundacji „Myśl w Ciele” (m.in. programy: Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Laboratorium Ciała).
Michał Kursa – absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2010). Pracuje w firmie geoinformatycznej. Okazjonalny rowerzysta, skoczek spadochronowy i fotograf. Wiceprezes Fundacji „Myśl w Ciele”.

prof. Paweł Stępień
Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału  „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury,
– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej,
– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.
ZAINTERESOWANIA POZABADAWCZE:
Felis domestica.

Igor Pogorzelski
Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii  dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył  Uniwersytet  Muzyczny w Warszawie  na wydziale Reżyserii  Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

dr inż. Robert Zubkowicz
Absolwent Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Autor pracy magisterskiej pt.: „Zasady urządzania terenów ekspozycyjnych dla wybranych gatunków zwierząt” oraz pracy doktorskiej pt. „ Zasady urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych dla hipopotama nilowego”.
Pracownik dydaktyczny Katedry Architektury Krajobrazu z zakresu urządzania i pielęgnowania ogrodów oraz konsultant w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.  
Prowadzi własną działalność projektowo-wykonawczą prywatnych i publicznych ogrodów.
Przewodnik wycieczek po Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Dr hab. Andrzej Kozłowski
Geolog, mineralog, geochemik. Pełnił funkcję kierownika zakładu, zastępcy dyrektora i dyrektora instytutu oraz dziekana. Był stypendystą m. in. Fundacji im. A. Humboldta w Niemczech, współpracował naukowo głównie z uczonymi niemieckimi i amerykańskimi. Prowadził badania naukowe m. in. nad kwarcem dolnośląskim, szmaragdami kolumbijskimi, polskimi złożami cynku i ołowiu, polskimi wystąpieniami złota, warunkami powstawania skał różnego typu. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji. Hobby: popularyzacja nauki, wędrówki (dawniej po wielu krajach, obecnie po Polsce), fotografia, grafika ręczna i komputerowa, historia i sztuka, filatelistyka, pocztówki, etykiety piwne.

dr Anna M. Leśniewska-Zagrodzka
Historyk i krytyk sztuki. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Instytucie Sztuki PAN , a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą w PWSFTv i T w Łodzi. Pracę naukową łączy z praktyką kuratorską, jest autorką ponad 40 wystaw, m.in.: w Galerii Zachęta w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Rady Muzeum (2000-2004). Jest członkiem Sekcji Polskiej AICA (Association Internationale des Critiques d’Art). Mieszka w Podkowie Leśnej.

Dr Celina Heliasz-Nowosielska
Adiunkt w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW. Obecnie zajmuje się badaniami nad lingwistycznymi aspektami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W swoim dorobku ma kilkanaście prac z zakresu językoznawstwa. Doświadczenie zdobywała, współpracując w ramach staży i projektów naukowo-badawczych m. in. z Uniwersytetem Warszawskim, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem w Manchesterze. Jest nauczycielem akademickim i lektorem języka polskiego jako obcego. Wspiera działania popularyzujące naukę, m. in. prowadząc warsztaty na Festiwalu Nauki.

Prof. dr inż. Wojciech Nowakowski
Pracuje w Instytucie Maszyn Mate¬ma¬tycznych (IMM) w Warszawie. Specjalizuje się w technologiach infor-ma¬tycznych i informacyjnych.Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych i członkiem Rady Naukowej IMM. Absolwent Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1967 ukończył Politechnikę Warszawskiej, gdzie w roku 1976 uzyskał stopień dr inż. elektronika. Od 2012 r. jest profesorem IMM.
Pozazawodowo prowadzi działalność popularno-naukową w zakresie elektroniki i informatyki. Dzieli się również wiedzą o krajach, które poznał w trakcie swoich licznych podróży urlopowych po Polsce, Europie i Świecie. W latach 1999-2004 pioniersko przepłynął wraz z rodziną Europę w poprzek, rzekami i kanałami, z Niemiec, przez Holandię, Belgię i Francję do Morza Śródziemnego samodzielnie zbudowanym jachtem mieszkalnym (hausbootem).

Prof. dr hab. Andrzej Tyszka    
Socjolog kultury, pisarz. Specjalność szczegółowa – aksjologia społeczna i aksjologia kultury. Jeden z czworga założycieli i organizatorów Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” w roku 2006 z ramienia Związku Podkowian i jego wykładowca w kolejnych semestrach. Mieszkaniec Podkowy Leśnej od roku 1939, autor książki  Żyjąc wśród leśnych ogrodów (ostatnie, III wydanie 2012 r.). Autor zbiorku tekstów programowych W imię czego – przeciw czemu, 2009. – z okazji 75-lecia urodzin.

Józef Kolinek
Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra.
Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.
Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

Michał Pieńkowski
Starym kinem i wszystkim tym, co dziś możnaby nazwać międzywojennym polskim showbusinessem zaczął interesować się jeszcze w szkole podstawowej. Zainteresowanie stopniowo przerodziło się w życiową pasję, a następnie profesję. Obecnie jest filmografem w Filmotece Narodowej, gdzie pracuje nad badaniem i opracowywaniem przedwojennych filmów. Z kolei naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

PROGRAM SEMESTRU XXIII (wiosennego) 2016/2017
 

Data

Wykładowca

Tytuł

luty

1

15.02.17

środa g.11.00

Jacek Santorski

psycholog społeczny, psycholog biznesu

Ludzie przeciwko ludziom, czyli jak żyć we współczesnym świecie 

2

22.02.17

środa g.11.00

Hanna Raszewska

filolog, muzykolog

Karnawał w Grecji na wybranych przykładach (Sporady, Wyspy Jońskie, Peloponez) 

marzec

3

1.03.17

środa g.11.00

prof. Paweł Stępień

literaturoznawca, UW

Między światem i zaświatem. O poezji Bolesława Leśmiana.

 

 

4.03.17

sobota godz. 17.00

Wycieczka

 

Królewski Ogród Światła w Pałacu w Wilanowie

4

8.03.17

środa g.11.00

Igor Pogorzelski

muzykolog, reżyser dźwięku
Kobiety-muzy artystów

 

14.03.17

wtorek g.17.30

Klub Podróżnika

dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz

Kreta

5

15.03.17

środa g.11.00

Wykład wyjazdowy

Muzeum Karykatury

Wystawa: rewolucja (po)październikowa
Polska lat 1956 – 1957

6

22.03.17

środa g.11.00

dr inż. Robert Zubkowicz

architekt krajobrazu, SGGW

Ewolucja ogrodów zoologicznych – zmiany w sposobie postrzegania zwierząt

7

29.03.17

środa godz.11.00

dr Celina Heliasz-Nowosielska

filolog, UW
Gesty grzeczne i niegrzeczne w kulturze polskiej i obcej

kwiecień

8

 

5.04.17

środa g.11.00

dr Ewa Mierzejewska

biolog, UW

Pogoda na kleszcze

9

12.04.17

środa g.12.00

Wykład wyjazdowy

Muzeum Ikon i kaplica pod wezwaniem archimandryty Grzegorza Peradze

Zwiedzanie z przewodnikiem

10

19.04.17

środa g.11.00

prof. Andrzej Kozłowski

geolog, UW

Czy mniej lub bardziej szlachetne kamienie mogą leczyć 

 

25.04.17

wtorek g.17.30

Klub Podróżnika

prof. Wojciech Nowakowski

 

Hausbotem w poprzek Europy-– szlakami starych kultur i nowoczesności

11

 

26.04.17

środa g.11.00

Małgorzata Czyńska

historyk sztuki, dziennikarka

Kobiety Witkacego

maj

12

10.05.17

środa g.11.00

prof. Wojciech Nowakowski

elektronik, Instytut Maszyn Matematycznych

Od Peceta do smartfona

 

16.05.17

wtorek g.17.30

Klub Podróżnika

Oskar I Jaga Koszutcy

Niemcy – śladami bajek braci Grimm 

13

 

17.05.17

środa g.11.00

Wykład wyjazdowy

Muzeum Rzeźby Królikarnia

Wystawa: „Relacja Warszawa - Zakopane” 

 

19-20.05.17

piątek-sobota

Wycieczka

Toruń-Chełmno-Bydgoszcz

14

24.05.17

środa g.11.00

prof. Andrzej Tyszka

socjolog kultury

Bohaterowie w mundurach, bohaterowie cywilni

15

31.05.17

środa, godz. 11.00

Karolina Kolinek – Siechowicz

muzykolog, UW

Różne oblicza muzyki dawnej 

czerwiec

16

7.06.17

środa g.11.00

Wykład wyjazdowy

Ogród zoologiczny

Zwiedzanie „Wilii pod zwariowaną gwiazdą” Żabińskich oraz spacer po Zoo  

 

17

14.06.17

środa g.11.00

Michał Pieńkowski

filmoznawca, Filmoteka Narodowa

Dźwiękowa rewolucja, czyli jak kino dochodziło do głosu

Zajęcia dodatkowe


poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Godz. 12.00-13.30 tańce integracyjne

 

Godz. 11.00-12.00

Gimnastyka 60+*

godz. 16.00-20.00

klub brydżowy**

 

godz. 11.00

wykłady

godz. 10.00-11.00

j. angielski

 

 

10.30

nordic walking

 

 

ul. Świerkowa 1

ul. Świerkowa 1*

ul. Lilpopa 18**

ul. Lilpopa 18

 

ul. Świerkowa 1

 

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 [email protected], www.ckiopodkowa.pl

Czesne semestralne: 70 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł.

Zdjęcia z XXIII semestru

fot. Oskar Koszutski, Joanna Jankowska-Pięta, Barbara Potkańska, Sylwia Romatowska, Elżbieta Runowska

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print