Nasi wykładowcy w XV semestrze UOP

prof. Ryszard Bugaj

Polityk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, były przewodniczący Unii Pracy. W 1980 przystąpił do „Solidarności”. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu oraz posłem. W 1998 odszedł z Unii Pracy, sprzeciwiając się polityce nowych władz, zmierzających do ścisłej współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W 2003 r. opowiadał się za „twardszą” postawą w rokowaniach akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej. W wyborach prezydenckich w 2005 r. poparł kandydaturę Lecha Kaczyńskiego. Od 2009 był doradcą społecznym Prezydenta RP do spraw ekonomicznych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze KameralnejJerzego Maksymiukai w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowakaoraz Menuhin Festival Orchestra. Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista. Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

 

dr Andrzej Kruszewicz

Ornitolog, podróżnik, założyciel i szef Azylu dla Ptaków w warszawskim ZOO, dyrektor warszawskiego ZOO od 2009 r., autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii. Z wykształcenia lekarz weterynarii, z zamiłowania ornitolog. Były pracownik Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Autor szesnastu i tłumacz ponad dwudziestu książek.

 

dr Stanisław Falkowski

Literaturoznawca, pisarz, krytyk literacki, nauczyciel i wykładowca języka polskiego, doktor filologii polskiej. Znawca twórczości Stefana Żeromskiego i Cypriana Kamila Norwida. W latach 1976-1980 współpracował z opozycją demokratyczną w Polsce (m.in. powielał i kolportował prasę i literaturę niezależną). Autor kilku książek dotyczących polskiej literatury, dwukrotny laureat nagrody Edukacja XXI (w 2000 wraz z Pawłem Stępniem). Prowadzi wykłady i dyskusje traktujące o historii polskiej literatury.

 

prof.  Andrzej Tyszka

Profesor emerytowany, doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog kultury, pisarz. Specjalność szczegółowa – aksjologia społeczna i aksjologia kultury. Jeden z czworga założycieli i organizatorów Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” w roku 2006. z ramienia Związku Podkowian.  Wykładowca w kolejnych semestrach UO”P”, członek jego Rady Programowej. Mieszkaniec Podkowy Leśnej od 1939 r. Autor książki Żyjąc wśród leśnych ogrodów (ostatnie, III wydanie w 2012 r.). Poprzednio – zbiorku tekstów programowych W imię czego – przeciw czemu, 2009. – z okazji 75-lecia jego urodzin.

 

red. Maria Brzezińska

Urodziła się w Lublinie i nie przestaje lubić tego miasta. Jest absolwentką filologii polskiej UMCS. Od 1971 r. pracuje w Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie jako dziennikarz Redakcji Literackiej. Poza Radiem redaktor Maria Brzezińska pracowała w Towarzystwie Kultury Teatralnej, w kwartalniku „Twórczość Ludowa” i w Państwowym Muzeum na Majdanku.
Przez wiele lat była konferansjerem Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
Nagrody i wyróżnienia: na Festiwalu DWA TEATRY w Sopocie za adaptację literacką i reżyserię słuchowisk, GRAND PiK Polskiego Radia w Bydgoszczy, nagrody Rady Programowej Radia Lublin.
W 2008 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej Medalem przyznawanym przez Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego „Lumen Mundi”.
Wypoczywa najchętniej w Suścu i innych miejscowościach Roztocza.

 

prof. Jolanta Sikorska-Kulesza

Pracuje w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się historią społeczną Polski XIX wieku (głównie Królestwem Polskim i tzw. Ziemiami Zabranymi), napisała m. in. książkę „Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i zachodniej Białorusi w XIX wieku” i „Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku”.

 

Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

Ukończyła studia historii sztuki w Warszawie. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Pracowni Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk, a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest autorką  wielu wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie,  Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i innych galeriach na terenie Polski. Prowadzi działalność naukową m.in. w wydawnictwach Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęty, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), a także współzałożycielem Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” (Video-Teatr Lothe Lachmann) oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji    i Postępu STEP.  Mieszkanka Podkowy Leśnej.

 

Magdalena Barańska

Absolwentka Pomaturalnego Studium Języków Obcych. Pracowała w handlu zagranicznym, w radiu, oraz w Urzędzie Gminy w Brwinowie. Od czterech lat jest prezenterem w radiu „Niszowe Nuty”. Oprócz muzyki, kocha przyrodę, szczególnie ptaki. Jest słuchaczką Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA od 2006 r. czyli od samego początku. Mieszka w Otrębusach.

 

Jan Falkowski

Ur. 1984, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; redaktor w wydawnictwach. Od 2011 r. współautor cyklu wykładów o literaturze i malarstwie w warszawskim Liceum Reytana. Zajmuje się literaturą polską XIX i XX wieku: m.in. twórczością Sienkiewicza, Witkiewicza (ojca), Witkacego, Białoszewskiego.

 

Agata Penconek

Absolwentka Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej (2008) i Biologii na Uniwersytecie Warszawskim (2009). Od 2009 r. doktorantka na Wydziale Inżynierii Chemicznej Procesowej Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy badawczej zajmuje się wpływem morfologii aerozoli na ich właściwości transportowe i toksyczność, charakteryzując zarówno same aerozole, jaki i ich źródła, określając depozycję w płucach i oddziaływanie na komórki. Jest autorką artykułów o zasięgu międzynarodowym i krajowym, autorem rozdziału w książce, wykonawcą i kierownikiem grantów naukowych i projektów badawczych. Angażuje się w działalność popularyzującą naukę prowadząc wykłady w ramach Festiwalu Nauki i Uniwersytetu Trzeciego Wieku PW… A wolne chwile spędza w Tatrach i na rowerach…

 

dr Jan Skowron

Astronom, absolwent Wydziału Fizyki UW (Kierunek: Astronomia). Od początku kariery jest związany z Obserwatorium Astronomicznym UW i uprawianą tam dziedziną mikrosoczewkowania grawitacyjnego. W trakcie studiów odbył kilkumiesięczne staże w Cambridge i Manchesterze w Anglii oraz, po skończeniu studiów, 3-letni staż podoktorski w USA, na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Pod kierunkiem prof. Andrew Goulda rozpoczął tam badania planet pozasłonecznych odkrywanych metodą mikrosoczewkowania. Od 2010 r. jest członkiem polskiego projektu OGLE i regularnie uczestniczy w obserwacjach na 1,3 metrowym Teleskopie Warszawskim.

 

dr Anna Horolets

Pracuje w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się socjologiczne i antropologiczne teorie podróży i turystyki, reprezentacje Innego w narracjach podróżniczych, turystyka niszowa do krajów byłego ZSRR. Przygotowuje o tym książkę. Interesują ją także teorie czasu wolnego, prowadzi badania o wzorach spędzania czasu wolnego wśród migrantów. Jest autorką książki „Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym” i artykułów w czasopismach „Kultura Współczesna”, „Anthropological Journal of European Cultures”, „Teksty Drugie”, „Etnolingwistyka”, „Text and Talk”, „Lud” i in.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print