Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.ckiopodkowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 • Obiekty graficzne mogą nie posiadać adekwatnych tekstów alternatywnych,
 • Niektóre odnośniki graficzne mogą nie posiadać opisów alternatywnych,
 • W serwisie mogą występować linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakladki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-15

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Tomasz Wojakowski.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Rydzewski,.
 • E-mail: [email protected]

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Prośba musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować prośbę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego wniosek, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z prośbą. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,  ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna

WEJŚCIE / DOJŚCIA / DOJAZDY

Do budynku prowadzi jedno wejście – od strony Parku Miejskiego znajdujące się na poziomie 0. Dojazdy są utwardzone tylko bezpośrednio przed budynkiem (kostka brukowa). Dojazd tylko drogą szutrową, brak utwardzonego połączenia z infrastrukturą dróg publicznych i transportu publicznego. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

RECEPCJA

Recepcja (sekretariat) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego w głębi budynku.

W recepcji / sekretariacie jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

WINDA / DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NA WÓZKU

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze oraz 1 piętro. Jest winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i na wózku. Przestrzeń przed windą 1.5 x 1.5 m. Wymiary kabiny windy – 150×93 cm. Poręcz po prawej stronie na wys. 90 cm. Szer. Użytkowa drzwi do kabiny – 82 cm, wys. najwyżej umieszczonego przycisku – 102 cm. Przycisk kondygnacji wystaje ponad 5 mm ponad pozostałe i jest dodatkowo opatrzony w napisy brajlem.

Winda dojeżdża tylko do 1 piętra. 2 piętro (tzw. galeria nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

 TOALETA

Na parterze, po lewej stronie korytarza znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością oznaczona jako damska. Szerokość drzwi – 99, przestrzeń manewrowa 140×143, poręcze na wys.75,5 cm, poręcze wystają przed miskę 26 cm, wys. umywalki 122 cm, wyłącznik światła na wys. 144 cm. Brak instalacji alarmowej. Miejsce z przewijakiem w korytarzu do drugiej kabiny.

 WAŻNE WYMIARY

Szerokość wszystkich drzwi (w cm.): parter 90, na parterze brak progów. 1 p. sala lustrzana 99, alkierz 99/180 (oba skrzydła), alkierz 2 – 99/180, biuro 1 p. 73.

Schody wewnętrzne – są przed windą, szer. 100 cm, liczba stopni – 22, wys. stopnia – 15 cm, schody mają „noski”, brak kontrastów, balustrady po lewej stronie, wysokość poręczy – 101 cm.

 INNE

System ewakuacji nie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,  ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna

WEJŚCIE / DOJŚCIA / DOJAZDY

Do budynku prowadzą dwie bramy – od strony ul. Akacjowej (Centrum / kolejka WKD) oraz od strony ul. Iwaszkiewicza (Park Miejski). Dojazdy są utwardzone (asfalt) i połączone z infrastrukturą dróg publicznych i transportu publicznego. Przed budynkiem są miejsca parkingowe, które mogą być wykorzystane również dla osób z niepełnosprawnościami. Furtka ma szer. 101 cm, bramy są na stałe otwarte.

Główne wejście znajduje się na poziomie 0. Prowadzi do niego pochylnia z poręczami. Przestrzeń manewrowa dla wózków przed wejściem – 332×665 cm. Próg – 2.5 cm. Schodki przed wejściem (2 stopnie) wyposażone w pasy kontrastujące. Klamka tradycyjna na wys. 113 cm.  Rekomenduje się wejście od ul. Akacjowej. Jest lepiej utwardzone i oświetlone. Znajduje się w odległości ok. 300 m od stacji WKD Podkowa Główna.

POCHYLNIA

Szerokość – 140 cm. Długość – 5 m. Długość platformy na początku – 210 cm, na końcu 655 cm. Brak krawężników. Poręcze po obu stronach na wys. 75 / 94 cm (poręcz wyższa),  odległość między nimi – 100-110 cm. Średnica części chwytnej – 5cm. Oddalenie od ściany – 13,5 cm.

RECEPCJA

Recepcja (sekretariat) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Wysokość blatu 74 cm.

W biurze, (przejście na lewo od wejścia głównego korytarzem) jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online oraz zasięgnięcia wszystkich informacji.

KORYTARZ

Korytarz ma szerokość 175 cm, na ma progów, są przeszkody, które będą w miarę możliwości usuwane.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NA WÓZKU

Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek posiadający tylko poziom 0 (parter).

TOALETA

Na wprost od wejścia głównego, lekko w lewo, znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób na wózkach. Szerokość drzwi – 100cm, przestrzeń manewrowa 110x120cm, poręcze na wys.85 i 87 cm (górna krawędź), poręcze wystają przed miskę 26 cm, wys. umywalki 85 cm, dół umywalki – 72 cm., lustro na wys. 100 cm, wyłącznik światła na wys. 136 cm. Brak instalacji alarmowej. W toalecie znajduje się miejsce z przewijakiem.

 WAŻNE WYMIARY

Szerokość wszystkich drzwi (w cm.): parter 80, klub mieszkańca – 194 (oba skrzydła), pomieszczenie socjalne – 73, kuchnia – 90, Galeria A – 174 (oba skrzydła), biuro 90, szatnia 100, garderoba – 100, sala widowiskowa – 110 (jest próg o wys. 2.5 cm, który w miarę możliwości będzie zlikwidowany)

INNE

System ewakuacji i system informacji nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej – jest planowany jej zakup i montaż w najbliższym czasie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opracowanie:

Marcin Śliwa – koordynator dostępności
tel. 664 114 080, [email protected]

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print