I Kongres Polskich Miast Ogrodów w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna

I Kongresu Polskich Miast Ogrodów odbył się w Podkowie Leśnej w dniach 12-13 września 2015 r.

W dniach 11-13 września 2015 w Podkowie Leśnej odbył się z inicjatywy podkowiańskich stowarzyszeń pozarządowych I Kongres Polskich Miast Ogrodów zorganizowany z okazji 90 -lecia powstania   Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, stanowiący kulminację spotkań realizowanych od 2007 r. Przez dwa dni obradowało prawie 150 osób z 26 zielonych miejscowości z całej Polski. Miejscem obrad było Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, a organizatorami – Miasto Ogród Podkowa Leśna oraz Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu”.

Celem Kongresu była integracja, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w środowiskach miast ogrodów i miejscowości o podobnych cechach. Zainaugurowała go konferencja w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, w której wzięli udział organizatorzy – burmistrz miasta ogrodu Podkowa Leśna Artur Tusiński i prezes Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, a także prelegenci – architekt Marek Budzyński oraz Edyta Barucka, autorka książki o miastach ogrodach. Także ona była pierwszą osobą, która wystąpiła w pierwszej sobotniej sesji kongresu zatytułowanej „Wokół idei miast ogrodów” moderowanej przez Krzysztofa Domaradzkiego. Wśród wykładowców znaleźli się także wspomniany Marek Budzyński, Alicja Szmelter, Jeremi T. Królikowski i Magdalena Staniszkis. Sesja druga „Spojrzenie na polskie miasta ogrody” poświęcona była prezentacjom samych bohaterów Kongresu – swoje miejscowości przedstawili mieszkańcy warszawskiej Sadyby i Włoch, Komorowa, Śródborowa oraz Kolumny Łask. Zaprezentowano także filmy dokumentalne i promocyjne ukazujące Milanówek, Giszowiec, Puszczykowo, Książenice oraz gospodarza Kongresu – Podkowę Leśną. Sesja trzecia odbyła się w niedzielę i poświęcona była ochronie i rewitalizacji miejscowości zabytkowych. O ich różnych aspektach mówili: Anna Majdecka-Strzeżek, Barbara Jezierska, Janusz Radziejowski oraz Piotr Tyszko-Chmielowiec. Podsumowaniem kongresu była sesja czwarta moderowana przez burmistrza Podkowy Leśnej Artura Tusińskiego, podczas której Jeremi T. Królikowski przedstawił wstępne założeniaustawy o miastach ogrodach.  

Mimo napiętego harmonogramu obrad uczestnicy I Kongresu Polskich Miast Ogrodów znaleźli czas na wzięcie udziału w imprezach towarzyszących: wernisażu wystawy trash-artu Doroty Brodowskiej pt. „Ogrody Trzeciego Tysiąclecia”, po którym Maja Olenderek zaśpiewała popularne szlagiery (piątek),spektaklu Teatru Otwartego CKiIO „Wczorajsze historie”, poświęconego muzie Skamandrytów Marii Morskiej (sobota), wystawie obrazów podkowiańskich artystów namalowanych w ramach projektu Panorama Podkowy Leśnej oraz wycieczce bryczką po Podkowie i okolicach (niedziela).

PRZECZYTAJ LIST CZŁONKA KOMITETU HONOROWEGO KONGRESU PROF. JERZEGO DUSZYŃSKIEGO

Media o Kongresie:

http://warszawa.tvp.pl/21588188/11092015

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/38766,,i-kongres-polskich-miast-ogrodow-miasta-ogrody-xxi-wieku-

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/155709/Miasto-ogrod–Cenimy-jakosc-przestrzeni-publicznej—mowi-burmistrz-Podkowy-Lesnej

http://rdc.pl/publikacja/sobotnie-popoludnie-miasta-ogrody/

INFORMACJA O KONFERENCJI PRASOWEJ KONGRESU

O idei Kongresu:

90. rocznica powstania, którą Podkowa Leśna obchodzi w tym roku, to znakomita okazja do zorganizowania Kongresu Polskich Miast Ogrodów. Na naszym mieście bowiem, jako najstarszym i największym z zachowanych miast ogrodów w Polsce, spoczywa misja i rola ośrodka integrującego świadomość trwania i rozwoju innych miast ogrodów w kraju.

W obliczu trendów rozwojowych na świecie i zmian klimatycznych, a także obserwując degradację środowiska i krajobrazu naturalnego na Mazowszu spowodowaną procesami urbanizacyjnymi i rozwojem przemysłu, organizatorzy Kongresu – Miasto Ogród Podkowa Leśna i Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu” pragną upowszechnić ideę miasta ogrodu jako modelu proekologicznego, uznając go za podstawę stylu życia w XXI wieku. Bogate doświadczenia Podkowy mogą być inspiracją dla innych miast ogrodów oraz miejscowości na Mazowszu, a także posłużyć do wypracowania narzędzi ochrony środowiska i kształtowania proekologicznych postaw. 
Podczas Kongresu przewidziano wymianę dobrych praktyk oraz sesje tematyczne, podczas których poruszane będą problemy kształtowania ładu polskiej przestrzeni, planowania terenów zielonych, rewitalizacji oraz ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych miast ogrodów.

Do udziału w Kongresie przyjęli zaproszenie przedstawiciele samorządów i społecznicy z miast ogrodów i miejscowości zielonych w Polsce. Uczestnicy Kongresu, zwłaszcza władze samorządowe, będą mogli dobre praktyki polskich miast ogrodów przenieść do swoich miejscowości. Dowiedzą się także jak można wykorzystać zieleń i przestrzeń w kreowaniu atrakcyjności gmin i regionów oraz przyjaznego środowiska dla mieszkańców. Przekazanie idei zrównoważonego rozwoju zmaterializowanej w miastach ogrodach będzie również inspirujące dla urbanistów, architektów, a nawet deweloperów, którzy swoje realizacje często reklamują jako miasta ogrody, a w istocie one nimi nie są. Jednym z powodów konieczności opracowania kryteriów miasta ogrodu ( jeden z celów Kongresu) jest protest przeciw nowym osiedlom, które nie mają nic wspólnego z miastami ogrodami, a w celach promocji tak się nazywają,

Zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej do udziału w obradach Kongresu w dniach 12-13 września, którego program dostępny jest na stronie:

 www.polskiemiastaogrody.pl

Sponsorzy:

I Kongres Polskich Miast Ogrodów dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000 zł

Partner finansowy:

 

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print