Nasi wykładowcy w XX semestrze UOP

prof. dr n.med. Andrzej W. Ziemba

Pracuje w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Od 2006 r pełni funkcję Kierownika Zakładu Fizjologii Stosowanej a od 2007 r. funkcję z-cy dyrektora ds. ogólnych. Członek Rady Naukowej tegoż Instytutu i wielu innych placówek naukowych. Od 2009 członek Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. Wykładowca akademicki specjalizujący się w wykładach dot. metod badania wydolności fizycznej i fizjologicznych podstaw żywienia sportowców. Kierownik wielu projektów badawczych z dziedziny zdrowia.  Publikuje w czasopismach naukowych, a także jest współautorem książek i podręczników. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jest członkiem Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk.

 

Andrzej Porawski

Współtwórca programu „Samorządna Rzeczpospolita” przyjętego przez Kongres NSZZ Solidarność w październiku 1981 w Hali Oliwii, który opisywał zasady budowy samorządu w przyszłej Polsce. 

Doświadczenie: bezpośredni udział w zarządzaniu miastem Poznań jako wiceprezydent (1990-94), radny miasta Poznania (1990-98 i 2002-6) i radny Sejmiku województwa wielkopolskiego (1998-2002); kieruje Biurem Związku Miast Polskich (od 1990); udział w realizacji projektów prowadzonych przez ZMP (krajowych i zagranicznych); członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie (od 2010); członek Rady Statystyki Publicznej przy Prezesie GUS (1998-2002 i 2013-dotąd); członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (od 2010- dotąd); sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która opiniuje rządowe projektu aktów prawnych wpływających na funkcjonowanie jednostek samorządu w Polsce (od 2000-dotąd); członek Rady Dyrektorów i Sekretarzy Generalnych CEMR (Council of European Municipalities and Regions (od 1995-dotąd).

 

Michał Pieńkowski

Starym kinem i wszystkim tym, co dziś możnaby nazwać międzywojennym polskim showbusinessem zaczął interesować się jeszcze w szkole podstawowej. Zainteresowanie stopniowo przerodziło się w życiową pasję, a następnie profesję. Obecnie jest filmografem w Filmotece Narodowej, gdzie pracuje nad badaniem i opracowywaniem przedwojennych filmów. Z kolei naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

 

prof. Paweł Stępień

Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału  „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.

Zainteresowania badawcze:

– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury,

– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,

– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,

– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej,

– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.

Zainteresowania pozabadawcze:

Felis domestica.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii  dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.

Ukończył  Uniwersytet  Muzyczny w Warszawie  na wydziale Reżyserii  Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.

Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).

Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

 

dr Anna M. Leśniewska-Zagrodzka

Historyk i krytyk sztuki. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Pracowni Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN , a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pracę naukową łączy z praktyką kuratorską, jest autorką ponad 40 wystaw, w których podejmuje problematykę sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki przestrzeni  m.in.: w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie w latach 2000-2004 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Muzeum. Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), a także współzałożycielką Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP.

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra.

Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.

Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

 

dr hab. Bartosz Kontny

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej. Specjalność: archeologia okresu protohistorycznego w Europie, bronioznawstwo, archeologia podwodna.

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Profesor nauk o Ziemi, 2008.

Tematyka badawcza

Fizyka chmur i opadów, turbulencja atmosferyczna, modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych, pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu, pomiary zdalne, przewidywalność procesów atmosferycznych.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print