Nasi wykładowcy w XXI semestrze UOP

Biogramy wykładowców Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA semestr XXI

dr hab. inż. Beata Gawryszewska

Architekt krajobrazu, ukończyła Studia Magisterskie w Oddziale Architektury Krajobrazu SGGW, Instytucie Filozofii i Socjologii UW oraz Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Prowadzi badania własne związane z problematyką przestrzeni zamieszkiwanych, oraz badania z zakresu wzornictwa ogrodowego, we współpracy z Festiwalem Ogrodów w Bolestraszycach.
Tematyka badawcza:
– studia teoretyczne, projekty i modele z zakresu kształtowania przestrzeni zamieszkania, w szczególności ogrodu przydomowego;
– specyfika współczesnego ogrodu rodzinnego w Polsce;
– współczesne trendy w projektowaniu ogrodów przydomowych;
– kulturowe podstawy projektowania krajobrazu;
– społeczne podstawy projektowania krajobrazu;
– partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu;
– rewitalizacja i rehabilitacja przestrzeni publicznych i społecznych osiedli mieszkaniowych.

Prof. Janusz Czapiński

Psycholog społeczny i wykładowca akademicki związany z Katedrą Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Psychologii PAN oraz prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Autor licznych publikacji, m.in. książki „Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej”. Od wielu lat jest kierownikiem badań panelowych Diagnoza Społeczna.

Michał Pieńkowski

Starym kinem i wszystkim tym, co dziś możnaby nazwać międzywojennym polskim showbusinessem zaczął interesować się jeszcze w szkole podstawowej. Zainteresowanie stopniowo przerodziło się w życiową pasję, a następnie profesję. Obecnie jest filmografem w Filmotece Narodowej, gdzie pracuje nad badaniem i opracowywaniem przedwojennych filmów. Z kolei naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

Dariusz Pawlicki

Autor esejów i szkiców (zbiory Chwile, miejsca, nastroje i Zauważenia), wierszy (wydał kilka zbiorów utworów poetyckich m. in. Haiku, 48 wierszy), książki dla dzieci (Bibikin w drodze do Kamienia Życia). Publikuje w czasopismach krajowych (np. w „Borussii”, „Krytyce Literackiej”, „Pisarzach.pl”, „Ricie Baum”, „Twórczości”) oraz polskojęzycznych ukazujących się w USA i Kanadzie (m. in. w „Liście oceanicznym”, „Przeglądzie Polskim”); autor 100 haseł w Encyklopedii Wrocławia (Wydawnictwo Dolnośląskie). Prowadzi warsztaty poetyckie i literackie oraz odczyty dotyczące literatury i sztuki. Od 2001 r. należy do Związku Literatów Polskich.

dr inż. Irena Kosińska

Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie kieruje Pracownią Badań Powietrza. Ponadto jest starszym wykładowcą w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania oraz współpracuje z Instytutem Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Posiada specjalizacje z Higieny i Epidemiologii. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim jakość środowiska a zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym i powietrzu wnętrz (bakterie, grzyby i inne), uwarunkowania ekologiczne, inżynieria środowiska i jej zastosowanie w ochronie zdrowia, promocja zdrowia. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych  z dziedziny higieny, inżynierii środowiska i zdrowia publicznego.

prof. Paweł Stępień

Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału  „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.

Zainteresowania badawcze:

– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury,

– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,

– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,

– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej,

– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.

Zainteresowania pozabadawcze:

Felis domestica.

dr Anna M. Leśniewska-Zagrodzka

Historyk i krytyk sztuki. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Instytucie Sztuki PAN , a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą w PWSFTv i T w Łodzi. Pracę naukową łączy z praktyką kuratorską, jest autorką ponad 40 wystaw, m.in.: w Galerii Zachęta w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Rady Muzeum (2000-2004). Jest członkiem Sekcji Polskiej AICA (Association Internationale des Critiques d’Art). Mieszka w Podkowie Leśnej.

Philip Steele

Obywatel USA/podkowianin. Historyk, publicysta, były wykładowca UW – autor m.in. książki „Nawrócenie i chrzest Mieszka I”. Ewangelik (prezbiterianin).

Ewa Fałkiewicz

Od ponad 10 lat zawodowo związana z mediami i fotografią. Przez 8 lat pracowała jako fotoedytorka dla redakcji Newsweeka Polska, współpracując z fotografami i agencjami fotograficznymi. Ponadto pracowała z takimi wydawnictwami jak Marquard Media Polska, Edipresse Polska, Fratria.

Józef Kolinek

Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra.

Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.

Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

prof. Barbara Badełek

Fizyk, zajmuje się doświadczalną i fenomenologiczną fizyką wielkich energii i cząstek elementarnych, wychowanka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku lat 90-tych pracuje też na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

Od końca lat 70-tych prowadzi badania naukowe w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych, CERN, w Genewie. Badania te dotyczą podstawowej (kwarkowej) struktury materii, w szczególności także jej aspektu spinowego.
Wykładała w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Jolanta Juszkiewicz

Ukończyła Szkołę Teatralną w Polsce, odbyła staże w Indiach, Kanadzie i Norwegii, oraz w Międzynarodowej Szkole Antropologii Teatru Eugenio Barby, Odine Teatre w Holstebro i  Performance Studies na Uniwersytecie w Sydney. W sztuce ceni prostotę i minimalizm.

Występowała na trzech kontynentach (Australia, Albania, Armenia, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Emiraty Zjednoczone, Francja, Finlandia, Iran, Izrael, Karelia, Kazachstan, Kosowo, Luksemburg, Macedonia, Malta, Nagórny Karabach, Niemcy, Północna Osetia, Polska, Rumunia, Rosja, Szkocja, Słowacja, Szwecja, Transylwania, Ukraina, UK).

Paweł Włoczewski

Historyk,absolwent Wydziału Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Nauczyciel historii w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60, a także jego wicedyrektor

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii  dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.

Ukończył  Uniwersytet  Muzyczny w Warszawie  na wydziale Reżyserii  Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.

Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).

Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

PROGRAM SEMESTRU XXI (wiosennego) 2015/2016

PROGRAM SEMESTRU  XXI  (wiosennego) 2016

 

Data

Wykładowca

Tytuł

luty

1

17.02.16

środa g.11.00

dr hab. inż. Beata Gawryszewska

architekt krajobrazu, SGGW

 

Potrzeba projektowania krajobrazu

2

24.02.16

środa g.11.00

prof. Zdzisław Ples

Rektor Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej

Ruch a kondycja psychofizyczna

marzec

3

2.03.16

środa g.11.00

prof. Janusz Czapiński

psycholog społeczny

Co się z nami porobiło w ciągu ostatnich 26 lat?

4

9.03.16

środa g.11.00

Michał Pieńkowski

filmoznawca, Filmoteka Narodowa

Wkład Polaków w światowe kino

 

15.03.16

wtorek g.17.30

Klub Podróżnika

dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz

„Zobaczyć Neapol i…”

5

16.03.16

środa g.11.00

Dariusz Pawlicki

pisarz

Powrót w naturę. Kolonia artystyczna

w Szklarskiej Porębie (do 1945 r.)

 

6

23.03.16

środa g.11.00

Wykład wyjazdowy

Muzeum Katyńskie

Zwiedzanie Muzeum

7

30.03.16

środa godz.11.00

dr Irena Kosińska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mieszkanie a nasze zdrowie – co na nas czyha we

własnym domu

kwiecień

8

 

6.04.16

środa g.11.00

prof. Paweł Stępień

literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski

Kot czarownicy i kot Bogurodzicy – o tajemnicach symboliki zwierząt w kulturze dawnej

9

13.04.16

środa g.11.00

Wykład wyjazdowy. Zachęta

Oprowadzanie kuratorskie:

 dr Anna Leśniewska-Zagrodzka historyk sztuki, PWSTiF w Łodzi

Zwiedzanie wystawy Magdaleny Więcek

 

10

20.04.16

środa g.11.00

Philip Steele

historyk

Nawrócenie i chrzest Mieszka I

 

20.04.16

środa g.17.30

Klub Podróżnika

ksiądz Maciej Jaszczołt

Gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem. Podróż przez Bałkany

 

11

 

27.04.16

środa g.11.00

Ewa Fałkiewicz
fotoedytorka

Zdjęcia prasowe – skąd się biorą, jak są dobierane i co się z nimi dzieje w redakcji

maj

12

 

4.05.16

środa g.11.0

Józef Kolinek

muzyk, kwartet Prima Vista

Mozart i Arriaga

13

11.05.16

środa g.11.00

prof. Barbara Badełek

fizyk, Uniwersytet Warszawski

O najmniejszym i największym we wszechświecie

 

17.05.16

wtorek g.17.30

Klub Podróżnika

Ewa Kozłowska

Japonia

14

 

18.05.16

środa g.11.00

Jolanta Juszkiewicz

aktorka, Teatr Kropka

Teatr Ubogi w XXI w. – Jolanta Juszkiewicz i jej teatr

 

21.05.16

sobota godz. 9.00-19.00

Wycieczka

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

15

25.05.16

środa g.11.00

Paweł Włoczewski

historyk, z-ca dyrektora Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Podkowie Leśn ej 

Poznański Czerwiec’ 56

czerwiec

16

1.06.16

środa g.11.00

Wykład wyjazdowy

Niespodzianka

17

8.06.16

środa g.11.00

Igor Pogorzelski

muzykolog, reżyser dźwięku

O sztuce dyrygowania

 

 

15.06.16

środa g.11.00

Uroczyste zakończenie semestru

 

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 [email protected], www.ckiopodkowa.pl

Czesne semestralne: 70 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł. 

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE. Zajęcia dodatkowe: j. angielski, nordic-walking, Klub Brydżowy, Teatr Otwarty.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print