Nasi wykładowcy w XVI semestrze UOP

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW UNIWERSYTETU OTWARTEGO POKOLENIA
(XVI semestr)

 

Dr Zofia Zaorska

Gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik lubelskiego UTW. Ukończyła wiele kursów z pedagogiki zabawy oraz warsztat tańców integracyjnych dla seniorów. Interesuje się literaturą podróżniczą i biograficzną. Autorka książki metodycznej „Dodać życia do lat” i cyklu warsztatów o pracy w grupach wielopokoleniowych. Twórczyni projektu Szkoła SuperBabci i SuperDziadka.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii  dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki. Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez wiele lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych. Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową). Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i Internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

 

Paulina Podwika

Prawnik, aplikantkaradcowska, doradca ds. organizacji pozarządowych. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykładowca i trener, autor i koordynator licznych projektów.

 

Tadeusz Barucki

Mgr inż. arch., publicysta w krajowych (m.in. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN”, „Projekt”, „Architektura”, „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Architekt” Warszawa, „Przegląd Budowlany”) i zagranicznych czasopismach architektonicznych. Autor około 30 książek, m. in. o architekturze poszczególnych krajów oraz czołowych twórcach architektury. Niezależny badacz architektury. Laureat wyróżnienia Międzynarodowej Unii Architektów UIA im. J. Tchumiego za wymianę informacji o architekturze oraz upowszechnianie kultury architektonicznej w świecie (1981), Honorowej Nagrody SARP (1985) oraz medalu Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji za działalność dla spraw architektury (2009). Od 2010 roku mieszka w Podkowie Leśnej. W ramach Europejskich Dni dziedzictwa 2012 prezentował w Podkowie wystawę zdjęć „Smak miejsca – architektura Europy”.

 

Anna Batorczak

Biolog, ekolog. Od wielu lat pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Koordynuje liczne krajowe i międzynarodowe projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, m. in. edukacji osób niepełnosprawnych. Zajmuje się wykorzystaniem multimediów w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie Internetu i jego zasobów. Prowadzi stronę internetową www.ekoedu.uw.edu.pl. Kończy pracę doktorską na Wydziale Pedagogicznym UW na temat stanu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Autorka licznych scenariuszy zajęć i opracowań edukacyjnych.

 

Dr Elżbieta Potocka

Politolog, dziennikarz, dyplomata. Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych. Ekspert od Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem polityki i cywilizacji Japonii, Korei, Chin, Hongkongu, Makau, Wietnamu. Wiele lat przebywała w Azji Wschodniej.

 

Prof. dr hab. Marian Grynberg

Urodzony w Warszawie w 1940 r. i od tego czasu w Warszawie mieszkający. Studia fizyki odbył w latach 1957-1962 na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1962 r. pracuje w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW, gdzie przeszedł całą drogę naukową od tytułu magistra do profesora zwyczajnego. Doświadczalnik zajmujący się fizyką półprzewodników. Przez prawie 20 lat kierował Zakładem Fizyki Ciała Stałego. Wicedyrektor i dyrektor (1981-1984) Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Odbył szereg staży zagranicznych naukowych, głównie we Francji. Przez 13 lat (1991 – 2004) był zastępcą Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Edytor dwóch międzynarodowych czasopism naukowych. Wypromował wielu magistrów i doktorów fizyki.

 

Ewa Smuk-Stratenwerth

Ekolog i społecznik.Skończyła antropologię na UW. Pracowała w Ośrodku Edukacji Ekologicznej EKO-OKO (przy Ośrodku Kultury Ochoty), była jednym z inicjatorów akcji Rodzić po Ludzku. Od 1993 r., wraz z mężem, mieszka w gospodarstwie ekologicznym w Grzybowie; prowadzi edukację ekologiczną i działa społecznie (warsztaty ekologiczne, szkoły ludowe dla kobiet wiejskich i in.); wchodzi w skład zarządu Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno”. Od 1998 r. członek Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”. Matka pięciu córek. Za swą działalność nominowana do wielu nagród. Otrzymała:

•       1993 – „Parasol Szczęścia” (nagroda przyznawana przez miesięcznik „Twoje Dziecko”)

•       2007 – tytuł „Niezwykłej Polki” województwa mazowieckiego

•       2010 – Złoty Krzyż Zasługi

•       2011 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 

Daniel Artymowski

Urodził się w Milanówku. Po ukończeniu XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie podjął studia w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W 1976 obronił pracę magisterską z osadnictwa nabatejskiego w Syropalestynie u prof. Michała Gawlikowskiego.
Od wielu lat pracuje w Zamku Królewskim w Warszawie jako kierownik  Pracowni Działań Muzealnych, specjalizującej się w popularyzacji sztuki, historii sztuki i historii metodami niekonwencjonalnymi. Prowadzi popularyzatorskie wykłady z dziedziny historii i historii sztuki dla publiczności dorosłej, w tym dla Uniwersytetów III wieku. Zamiłowania: malarstwo, rysunek, grafika, muzyka poważna i jazda na rowerze.

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze KameralnejJerzego Maksymiukai w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowakaoraz Menuhin Festival Orchestra. Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista. Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

 

Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

Ukończyła studia historii sztuki w Warszawie. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Państwowej Akademii Nauk, a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest autorką wielu wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i innych galeriach na terenie Polski. Prowadzi działalność naukową m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachęcie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, a także współzałożycielką Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP. Mieszkanka Podkowy Leśnej.

 

Prof. Andrzej Niwiński

Polski archeolog, specjalista w dziedzinie ikonografii religijnej i mitologicznej okresu XXI-XXII dynastii.W 1971 r. ukończył studia archeologii śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim, jako uczeń profesora Kazimierza Michałowskiego. Doktorat uzyskał w 1979 r. a habilitację w 1989 r.. Obecnie pracuje w Zakładzie Archeologii Egiptu w Instytucie Archeologii UW. Brał udział w Polskiej Misji Archeologicznej w świątyni Hatszepsut w Deir-el-Bahari w latach 1972-1974. Prowadził cykl telewizyjnych pogadanek o starożytnym Egipcie w audycji Kwant. Od 1999 r. kieruje pracami Misji Skalnej  nad świątynią Hatszepsut. Jest także założycielem i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Egiptu HERHOR.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print