Nasi wykładowcy w XVII semestrze UOP

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW UNIWERSYTETU OTWARTEGO POKOLENIA
(XVII semestr)

Olgierd Dziekoński

Urodził się w 1950 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 roku. Członek wielu organizacji zawodowych m.in.: Krajowej Rady Izby Architektów, Zarządu Rady Architektów, Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zarządu Unii Metropolii Polskich (1998-2006), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1998-2005). W latach 2000 – 2001 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W latach 2007 – 2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Dnia 7 października 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Olgierda Dziekońskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Paweł Chaber

Specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości, w szczególności handlu elektronicznym. Interesuje się zagadnieniami związanymi z Internetem, w szczególności jego wykorzystaniem w prowadzeniu firmy, zastosowaniem nowoczesnych technologii, e-commerce oraz web usability.
Obecnie specjalista w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP. Zajmuje się tematyką e-biznesu i realizacją projektu związanego z działalnością Punktu Kontaktowego ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT”.
Absolwent gospodarki przestrzennej SGGW oraz studiów podyplomowych na kierunku e-biznes. Wolny czas poświęca na uprawianie sportu i naukę języków obcych.

 

Krzysztof Buczek

Specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczość, innowacji i social marketingu.
Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University (MBA, Innovative Technologies), a także Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe dotyczące badań ewaluacyjnych oraz rozwoju regionalnego).
Obszary zainteresowania: nowe technologie i ich znaczenie gospodarcze i społeczne; przedsiębiorczość i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w internecie; mobile marketing; promocja wiedzy i informacji; działalność na rzecz solidarność pokoleń.
Wolny czas spędza w podróży zwiedzając różne zakątki Europy; podpowiadając STARSZAKOM, jak można korzystać z internetu oraz planując projekty „usprawniające” świat. Po przebiegnięciu maratonów i półmaratonów przygotowuje się do kolejnego wyzwania jakim jest triathlon.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

 

dr Elżbieta Potocka

Politolog, dziennikarz, dyplomata. Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych. Ekspert od Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem polityki i cywilizacji Japonii, Korei, Chin, Hongkongu, Makau, Wietnamu. Wiele lat przebywała w Azji Wschodniej.

 

dr Karolina Archacka

Adiunkt w Zakładzie Cytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka publikacji naukowych z zakresu biologii rozwoju i biologii komórki, a także pakietów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów powstałych w wyniku współpracy z Pracownią Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia dla studentów biologii i biotechnologii z zakresu biologii komórki, a także wykłady i ćwiczenia dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu nauk biomedycznych. Popularyzuje wiedzę o współczesnej biotechnologii poprzez współpracę z mediami, a także aktywny udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach (Noc Biologów, Festiwal Nauki). Współautorka podręcznika „Biologia. Po prostu” Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Od 2011 sprawuje opiekę nad Studenckim Kołem Biologii Medycznej działającym przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku za działalność dydaktyczną wyróżniona Nagrodą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś za działalność naukową – stypendium „Nowoczesny Uniwersytet” oraz Nagrodą JM Rektora UW.

 

dr Danuta Romaniuk

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Główne pole zainteresowań to kultura USA i jej przejawy w literaturze, a także w wytworach kultury masowej. Jej publikacje koncentrują się na analizie zjawisk kulturowych wieku XIX i XX, w szczególności problematyki etnicznej i imigracyjnej oraz rodzin i kobiet w USA. Bada głównie polską grupę etniczną oraz społeczność żydowską w USA a także kulturowe znaczenie jedzenia, kuchni i diety oraz stroju. Jest stypendystką wielu programów europejskich i amerykańskich, m.in. Fundacji Kościuszkowskiej oraz Kennedy Institute w Berlinie. Jako wieloletni wykładowca Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersytetu Warszawskiego 

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print