Nasi wykładowcy w XVIII semestrze UOP

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW UNIWERSYTETU OTWARTEGO POKOLENIA (XVIII semestr)

 

Prof. Wojciech Józef Burszta

Antropolog, kulturoznawca i eseista, profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Instytucie Slawistyki PAN, autor kilkunastu książek i ponad 250 artykułów, badacz współczesnej kultury w jej poważnych i ulotnych emanacjach; redaktor naukowy pisma „Sprawy Narodowościowe”, przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN; wykładał w Yale, Chicago i Paryżu; w życiu kieruje się zasadą Edwarda Stachury, iż „świat jest w formę bogaty, a i w treść niebiedny”, która w refleksji nad kulturą przybiera postać fallibilizmu, nakazującego krytyczną pokorę wobec tego, co się twierdzi i unikanie dogmatyzmu. Zajmuje się problematyką na pograniczu refleksji antropologicznej i kulturoznawczej, łączy teorię z praktyką w ramach wypracowywanej przez siebie koncepcji nomadyzmu pretekstowego. Najnowsza praca to „Preteksty. W poszukiwaniu rozproszonych sensów” [2014]. Miłośnik muzyki rockowej, piłki nożnej i literatury kryminalnej, były piłkarz Lecha Poznań.

 

Prof. Paweł Stępień

Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. 
W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.

Zainteresowania badawcze:

– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury, 
– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej, 
– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.

Zainteresowania pozabadawcze:
Felis domestica.

 

Ryszard Wojtkowski

Założyciel i partner zarządzający w Resource Partners. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group jako globalny partner kierujący zespołem w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej, przez 7 lat pracował w Enterprise Investors, gdzie był partnerem zarządzającym. Zrealizował w tym czasie 8 inwestycji w branży dóbr konsumpcyjnych, handlu detalicznego, farmacji, ochronie zdrowia, branży produkcyjnej oraz budownictwie.
Wcześniej był między innymi prezesem w Novartis Consumer Health International SA z siedzibą w Szwajcarii, prezesem w Alima Gerber i szefem operacji Gerber na terenie Europy Wschodniej oraz zastępcą dyrektora generalnego w Coca-Cola Poland Services. Przed rozpoczęciem kariery biznesowej był szefem gabinetu czterech kolejnych polskich premierów. Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował w Harvard Business School.
Mieszkaniec Podkowy Leśnej od 1996r.

 

Prof. Tadeusz Majda

Od roku 1955 związany z Uniwersytetem Warszawskim. Zainteresowania naukowe Profesora skupiają się na języku i literaturze osmańskiej, a także na językach tureckich z grupy kipczackiej. Drugą dziedziną zainteresowań stanowi sztuka islamu, szczególnie sztuka turecka. Od 1989 roku pełni funkcję kuratora Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie zorganizował kilka znaczących wystaw. Wystawę jego autorstwa „Dalekie sąsiedztwo – bliskie wspomnienia” zaprezentowało Muzeum Sakip Sabanci w Stambule z okazji obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją przypadającą w roku 2014. 
Pełnił szereg funkcji w Uniwersytecie Warszawskim, był przez wiele lat kierownikiem Zakładu Turkologii, dyrektorem Instytutu Orientalistycznego (obecnie Wydziału Orientalistycznego) oraz dziekanem Wydziału Neofilologii. Od powstania w 1988 roku przez ponad 20 lat kierował Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej istniejącym przy Instytucie Orientalistycznym. 
Autor licznych publikacji: „Katalog rękopisów tureckich i perskich ze zbiorów polskich”, „Rozwój języka tureckiego w XVII wieku”, „Rysunki tureckich kostiumów i scen rodzajowych ze zbiorów króla Stanisława Augusta w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu w Warszawie”. 
W 2003 roku Senat Uniwersytetu Ankarskiego uhonorował Profesora Tadeusza Majdę tytułem doktora honoris causa. W tym samym roku Fundacja Kultury Tureckiej wyróżniła go medalem za upowszechnianie języka i kultury tureckiej. W 2014 roku Prezydent Rp Bronisław Komorowski przyznał Profesorowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Michał Pieńkowski

Starym kinem i wszystkim tym, co dziś można by nazwać międzywojennym polskim showbusinessem zaczął interesować się jeszcze w szkole podstawowej. Zainteresowanie stopniowo przerodziło się w życiową pasję, a następnie profesję. Obecnie jest filmografem w Filmotece Narodowej, gdzie pracuje nad badaniem i opracowywaniem przedwojennych filmów. Z kolei naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

 

dr Andrzej Kowalczyk

W roku 1971 uzyskał dyplom mgr sztuki w Akademii Sztuk Pięknych (dawniej PWSP – słynna szkoła sopocka)  w pracowni prof. W. Jackiewicza. Zaraz po dyplomie został zaangażowany przy realizacji filmu POTOP, jako asystent scenografa. Udział w realizacji tego filmu zabrał mu dwa lata życia, ale zaowocował tym, że został zawodowym scenografem. Samodzielny debiut to film „ARIA DLA ATLETY” w reż. Filipa Bajona, rok 1976.
Projektował scenografię do ponad 50 filmów, takich jak:
Wizja lokalna, Limuzyna Daimler Benz, Magnat – w reż. Filipa Bajona, Dreszcze, Klucznik, Ucieczka z kina Wolność, Weiser – w reż. Wojciecha Marczewskiego. Współpracował również z takimi znanymi reżyserami jak Stanisław Różewicz (Pasja), Krzysztof Zanussi (Solidarność), Sylwester Chęciński (Rozmowy kontrolowane), Rafał Wieczyński (Popiełuszko-Wolność jest w nas), Tomasz Wiszniewski (Wszystko będzie dobrze), Jan Kidawa Błoński (W ukryciu).
Dwa razy otrzymał nagrodę za scenografię na Festiwalu Filmowym w Gdyni.
Trzy razy był nominowany do nagrody Polskiej Akademii Filmowej ORŁY – 2002, 2004, 2008.
 Od 2002 wykłada scenografię i historię sztuki na Wydziale Filmu Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na PWSTiF w Łodzi.
W 2007 roku obronił doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiej Akademii Filmowej.
Mieszka w Podkowie Leśnej.

 

dr inż. Andrzej Ryczer

Urodzony w Podkowie Leśnej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku i Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej, pracownik PW.
Prowadzi wykłady z zakresu telematyki transportu i inteligentnych systemów transportowych (ITS). Jest autorem ponad 50 publikacji naukowo – technicznych z dziedzin: telekomunikacji, inteligentnych systemów transportowych  oraz systemów alarmowych. 
Działa w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”. 
Rzeczoznawca w zakresie ochrony osób i mienia systemami alarmowymi i zarządzania bezpieczeństwem, opracował liczne analizy ryzyka, opinie, ekspertyzy i wytyczne w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczeń. Wykładowca na specjalistycznych kursach zawodowych z dziedziny zabezpieczeń technicznych. Żona Mirosława – architekt, sześcioro dzieci, dwoje wnuków. Zainteresowania: jazz i muzyka poważna, sztuki piękne, mapy, narzędzia ręczne.

Dr Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

Ukończyła studia historii sztuki w Warszawie. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Państwowej Akademii Nauk, a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Jest autorką wielu wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i innych galeriach na terenie Polski.
Prowadzi działalność naukową m.in. w Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęcie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, a także współzałożycielką Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP. Mieszkanka Podkowy Leśnej.

 

Dr Sławomir Białek

Adiunkt w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i asystent w Zakładzie Alergologii i Immunologii Klinicznej SP CSK w Warszawie. Specjalista zdrowia publicznego i analityki klinicznej. Członek Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL, członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Autor i współautor wielu książek i publikacji z dziedziny alergologii.

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra.
Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.
Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

 

Agnieszka Rost

Rocznik 1980. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Webster w Wiedniu (specjalizacja Psychologia w Mediach oraz Psychoanaliza) oraz 5-cio letnią specjalizację w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przez kilka lat związana z korporacją w Warszawie, gdzie zajmowała się etyką w biznesie, negocjowała w konfliktach, wspierała rozwój zawodowy pracowników i była doradcą ds zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. W prywatnym gabinecie prowadzi terapię indywidualną młodzieży, dorosłych i par. Specjalizuje się w terapii osób homoseksualnych, prowadzi grupy wsparcia. W Fundacji MyMind zajmuje się sprawami administracji i marketingu, odpowiada za współpracę z placówkami medycznymi oraz prowadzi terapie. Prywatnie jest mamą Kasi (15) i Tosi (7), żoną szalonego Maćka i fanką dobrej literatury kobiecej. W czasie wolnym poświęca się nowej pasji – jeździe na motocyklu a wieczorami spaceruje z adoptowaną suczką Fifką. 

 

Mark Krawczyński

Architekt, Projektant wnętrz, Pianista, Dyrektor firmy Carshade Australia Pty. Ltd., Konsultant Marketingowy, Dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość”, Project Manager.
Ur. w 1948 r. w Warszawie, syn Zbigniewa Krawczyńskiego, architekta, współtwórcy rekonstrukcji warszawskiej Starówki po zniszczeniach wojennych.
W roku 1959 wyemigrował do Australii. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Sydney oraz Wydział Architektury Uniwersytetu w Sydney. 
Ma w swoim dorobku ponad 80 projektów publicznych i prywatnych, m.in.: rozbudowę Muzeum Australii i potem gigantyczną rozbudowę słynnej Opery w Sydney. 
W roku 2004 powrócił do Polski. Przez ostatnie 8 lat Mark Krawczyński promuje polską kulturę, wygłasza specjalne wykłady oraz rozwija związki artystyczne i biznesowe pomiędzy naszym krajem i zachodem. 
Wielka fascynacja jego ojca Łazienkami Królewskimi zachęciła jego, aby również działać na tym terenie. Baldachim jego projektu, inspirowany formą Opery w Sydney, już teraz osłania pianistów podczas niedzielnych koncertów przy pomniku Chopina w Warszawie.
W roku 2006 roku współtworzył Wystawę Wychodźstwa Polaków do Australii pt.. „Orły w Krainie Kangurów”.
W 2007 roku rozpoczął ważną misję rozbudzenia wiary Polaków we własną ojczyznę i w możliwości naszych młodych ludzi. 
Jest współreżyserem dwóch pozytywistycznych filmów o polskiej kulturze i tożsamości narodowej: „Polska Chopina” i „Jak Feniks z Popiołów” („Out of the Ashes”). Jest także autorem książki „Wzajemny szacunek” („Mutual Respect” w angielskiej wersji). 
Uważa że wielkie projekty są podstawą rozwoju tożsamości narodowej.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print