Nasi wykładowcy w XXV semestrze UOP

Biogramy wykładowców Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA semestr XXV

prof. Anna Cegieła
Językoznawca, kieruje Zakładem Edytorstwa i Stylistyki oraz Obserwatorium Etyki Słowa w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Zajmuje się kulturą języka, leksykologią i etyką słowa. Bada język w przestrzeni publicznej. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są zmiany w rozumieniu wartości oraz język debaty i sporów publicznych. Działa w Zespole Etyki Słowa Rady Języka Polskiego.

Michał Woluntarski
Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, gdzie badał filtrację. Po ukończeniu studiów dołączył do grupy dr inż. Ludwiki Lipińskiej zajmującej się chemicznymi metodami otrzymywania grafenu. W zespole tym pracuje od 2013, biorąc w tym czasie udział w projektach badawczych poświęconych tematyce grafenu. W swojej pracy zajmuje się głównie skalowaniem metod wytwarzania tego materiału i przełożeniem doświadczenia zdobytego w laboratorium na praktykę półprzemysłową.

Katarzyna Urbaniak
Doktorantka Zakładu Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW, gdzie przygotowuje rozprawę dotyczącą koncepcji wspólnotowości w teatrze polskim w latach 1968-1980, absolwentka Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Zajmuje się historią teatru w kontekście przemian społeczno-politycznych i filozofii społecznej. Wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii teatru i dramatu.

Ewa Tamara Łukasik
Od ponad 8 lat wiceprezes Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz zajmującej się odtwarzaniem ubioru kobiecego z okresu od I wojny światowej do lat 60. Absolwentka arabistyki oraz filologii polskiej. Pracownik Uniwersytetu Otwartego UW. Wielokrotnie komentowała oraz brała udział w pokazach mody retro, organizowanych m.in. dla takich instytucji jak Dom Spotkań z Historią, Muzeum Zamek Królewski czy Archiwum Polskiego Radia. Współautorka trzech wystaw dotyczących historii mody kobiecej oraz autorka artykułu naukowego dotyczącego historii mody plażowej. Podejmowała współpracę kostiumograficzną przy projektach filmowych oraz sesjach zdjęciowych, była także stylistką fryzur retro, m.in. podczas kiermaszu vintage w DSH czy Pin Up Pikniku na poznańskiej Cytadeli. Jako epizodystka występowała w kostiumach historycznych własnego projektu m.in. w filmie „Historia Roja” czy w „Sensacjach XX wieku”. W codziennych stylizacjach wykorzystuje inspiracje m.in. retro/ vintage, pin-up i rockabilly.

Paweł Pstrokoński
Ornitolog, edukator przyrodniczy, społecznik. Absolwent kierunku ochrona środowiska w Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ornitologią i edukacją przyrodniczą zajmuje się od 2010 roku. Obecnie pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Zawodowo zajmuje się szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą. Popularyzuje ornitologię i przyrodę Polski organizując wycieczki terenowe, warsztaty, prelekcje; występuje w radio w audycjach popularnonaukowych i dedykowanych dzieciom.
Działa także społecznie na terenie miasta stołecznego Warszawy. Aktywnie włącza się w działania związane z przyrodą miasta, m.in. koordynuje społeczny projekt inwentaryzacji przyrodniczej Pola Mokotowskiego „Przyroda Pola Mokotowskiego”.
W wolnym czasie słucha muzyki, czyta reportaże i komiksy, gra w gry planszowe. Zapalony rowerzysta i biegacz, aktywny sędzia koszykarski i kibic ligi NBA.

prof. Paweł Stępień
Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału  „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury,
– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej,
– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.
ZAINTERESOWANIA POZABADAWCZE:
Felis domestica.

prof. Ryszard Bugaj
Polityk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w latach 1993–1997 przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm X, I i II kadencji.
W 1968 brał udział w protestach studenckich przeciwko zdjęciu spektaklu Dziady. W 1980 przystąpił do „Solidarności”.
Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W 1990 był wśród założycieli Solidarności Pracy, w tym samym roku z listy tego stowarzyszenia został wybrany na posła I kadencji. W styczniu 1993 został przewodniczącym współtworzonej przez SP w 1992 partii Unia Pracy.
W 2003 opowiadał się przeciwko członkostwu Polski w Unii Europejskiej na wynegocjowanych warunkach. W wyborach prezydenckich w 2005 publicznie poparł kandydaturę Lecha Kaczyńskiego. Na początku 2006 powrócił do Unii Pracy, objął funkcję przewodniczącego rady politycznej tej partii. Odszedł z niej ponownie w tym samym roku, sprzeciwiając się wejściu UP do koalicji Lewica i Demokraci. Był doradcą społecznym prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw ekonomicznych. W 2014 został członkiem rady programowej partii Prawo i Sprawiedliwość. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W lutym 2016 zrezygnował z członkostwa w tym gremium, tłumacząc to sprzeciwem wobec popierania przez prezydenta Andrzeja Dudę „zawłaszczenia instytucji państwa przez aparat rządzącej partii”.

Marta Kołodziejska
Socjolog, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca doktorska poświęcona była wspólnotom i wspólnotowości na katolickich forach internetowych. Interesuje się religią w Internecie, nowymi mediami, oddziaływaniem nowych mediów na przemiany współczesnych społeczeństw. W projekcie „W Dialogu”, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju koordynowała konsultacje społeczne w ośmiu polskich gminach.

dr Robert Gawkowski
Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik naukowy Archiwum UW, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii. Przedmiotem jego badań jest historia sportu i turystyki ze szczególnym naciskiem na czasy 20-lecia międzywojennego i okres okupacji. Interesuje go współpraca narodów na niwie sportowej. Bada także wpływ polityki na sport. Autor 10 książek z tej tematyki, m.in. nagrodzonej w konkursie na najlepsze Varsaviana (2008 r.) Encyklopedii klubów sportowych Warszawy i najbliższych okolic w latach 1918-39 oraz Futbol dawnej Warszawy, a także Sport w II RP. W latach 2006-2014 wykładowca Historii Kultury Fizycznej na kilku uczelniach, m.in.: UKSW, AWF, a także UW. Od lat zgłębia dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, co zaowocowało nagrodą Klio dla najlepszych książek historycznych (2015 r.) za książkę: Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk.

Józef Kolinek
Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra. Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.
Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

Robert Szewczyk
Geograf, geoekolog (Uniwersytet Warszawski i Greenwich University w Londynie). Niezależny dziennikarz specjalizujący się w turystyce i podróżach. Autor i redaktor wielu przewodników turystycznych, albumów oraz wydawnictw edukacyjnych. Współpracownik Polskiego Radia.
Przygotowuje i redaguje teksty dotyczące turystyki, krajoznawstwa, podróży, ekologii i ochrony środowiska, edukacji przyrodniczej, geografii, aktywnych form spędzania wolnego czasu (np. bieganie, trekking).

dr Anna M. Leśniewska-Zagrodzka
Historyk i krytyk sztuki. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Instytucie Sztuki PAN, a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą w PWSFTiT w Łodzi. Pracę naukową łączy z praktyką kuratorską. Jest autorką ponad 40 wystaw, m.in.: w Galerii Zachęta w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Rady Muzeum (2000-2004). Jest członkiem Sekcji Polskiej AICA (Association Internationale des Critiques d’Art). Mieszka w Podkowie Leśnej.

Igor Pogorzelski
Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii  dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył  Uniwersytet  Muzyczny w Warszawie  na wydziale Reżyserii  Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

PROGRAM SEMESTRU XXV (wiosennego) 2017/2018

 

 

Data

Wykładowca

Tytuł

luty

1

14.02.18

środa g.11.00

prof. dr hab. Anna Cegieła

językoznawca, Instytut Polonistyki Stosowanej, UW

Wykład inauguracyjny

Język i jego znaczenie dla budowania wspólnoty

2

21.02.18

środa g.11.00

Michał Woluntarski

chemik, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Węgiel, którego być nie powinno. Krótka historia grafenu

3

28.02.18

Środa

g.11.00

Ewa Tamara Łukasik

filolog, znawczyni mody

Uniwersytet Otwarty UW

Moda kobieca w XX w. – wdzięk, styl, szarm, szyk!

 

marzec

4

7.03.18

środa g.11.00

Katarzyna Urbaniak

teatrolog, UW

Teatr Dejmka

5

15.03.18

czwartek  godz. 12.00

Wykład wyjazdowy

Teatr TeMAT

Wydział Matematyki PW

Spektakl teatralny „Wacław Sierpiński – życie i matematyka”

6

21.03.18

środa g.11.00

Paweł Pstrokoński

ornitolog, UW

Jak one to robią? Ptasia miłość

 

22.03.18

czwartek g.17.30

Klub Podróżnika

Katarzyna i Artur Tusińscy

Archipelag różnorodności – Filipiny

 

7

28.03.18

środa g.11.00

prof. Paweł Stępień

literaturoznawca, UW

Tradycja jako fundament wolności – o poezji Zbigniewa Herberta

kwiecień

8

 

4.04.18

środa g.11.00

prof. Ryszard Bugaj

ekonomista, PAN

Co dalej z systemem emerytalnym?

9

11.04.18

środa g.12.00

dr Marta Kołodziejska

socjolog, UW

Dlaczego warto angażować się lokalnie i jak to zrobić?

10

18.04.18

środa g.11.00

 

Wykład wyjazdowy

 

Muzeum Archidiecezji

 

19.04.18

czwartek g.17.30

Klub Podróżnika

Karolina  Likhtarovich

Słowenia – morze zachwytów, góry atrakcji

 

11

 

25.04.18

środa g.11.00

dr Robert Gawkowski

historyk, UW

Sport, turystyka i rekreacja w II RP

maj

12

9.05.18

środa g.11.00

Józef Kolinek

muzyk,  kwartet Prima Vista

Muzyka i cierpienie – choroby wielkich kompozytorów

 

10.05.18

czwartek  g.17.30

Klub  Podróżnika

Zofia Zwierzchowska-Hajnosz

Kwiecień w Portugalii

13

 

16.05.18

środa g.11.00

 

Wykład wyjazdowy

 

„Paderewski” – zwiedzanie wystawy

 

17-19.05.18

Czw-sob 

Wycieczka

Wrocław – Park Mużakowski

14

23.05.18

środa g.11.00

dr Anna Leśniewska-Zagrodzka

historyk  sztuki, WSTiF w Łodzi

Polska ikonografia narodowa

15

30.05.18

środa, godz. 11.00

Robert Szewczyk

geograf, dziennikarz, krajoznawca

Egzotyczna Polska, czyli cały świat za progiem

czerwiec

16

6.06.18

środa g.11.00

dr n. farm. Monika Grudzień

Warszawski Uniwersytet Medyczny

O czym naprawdę mówią reklamy leków

 

9.06.18

sobota

godz. 20.00

 Wycieczka

Multimedialny Park Fontann w Warszawie

 

17

13.06.18

środa g.11.00

Igor Pogorzelski

muzykolog, reżyser dźwięku

O The Beatles, czyli „All you need is love”

     

 

Zajęcia dodatkowe

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

godz. 12.00-13.30 tańce integracyjne

 

godz. 11.00-12.00

Gimnastyka 60+*

godz. 16.00-20.00

klub brydżowy**

 

godz. 11.00

wykłady

godz. 12.30-13.30

j. angielski

 

 

10.30

nordic walking

 

 

ul. Świerkowa 1

ul. Świerkowa 1*

ul. Lilpopa 18**

ul. Lilpopa 18

 

ul. Świerkowa 1

 

Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 [email protected], www.ckiopodkowa.pl

Czesne semestralne: 70 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, jednorazowy udział w wykładzie 8 zł. 

Zdjęcia z XXV semestru

fot. Oskar Koszutski i Barbara Potkańska

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print