You are currently viewing Odszedł prof. Andrzej Tyszka

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Pana Profesora Andrzeja Tyszki, wybitnego podkowianina, człowieka wielkiej wiedzy i kultury.

Profesor Andrzej Tyszka (1934 – 2022) był socjologiem kultury i aksjologiem, działaczem opozycji w PRL, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Był też rodowitym podkowianinem (od 1939 r.) i gorącym patriotą lokalnym, synem inżyniera Wacława Tyszki, poległego w Powstaniu Warszawskim.

Profesor Andrzej Tyszka ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i tam też się habilitował. Był autorem wielu książek, głównie o tematyce socjologicznej i historycznej. Jako członek założyciel Towarzystwa Kursów Naukowych i jego wykładowca, narażał się na szykany władz peerelowskich. Za swoją działalność internowany w stanie wojennym w Białołęce i Jaworzu.

Swojej małej ojczyźnie Podkowie Leśnej i idei miast ogrodów poświęcił wydaną w 2003 r. książkę „Żyjąc wśród leśnych ogrodów”. Gorący orędownik ruchu miast ogrodów, jako miejsc, w których człowiek żyje w zgodzie z naturą. Od początku angażował się w zainicjowany w Podkowie Festiwal Otwarte Ogrody. Był również spiritus movens I Kongresu Polskich Miast Ogrodów zorganizowanego przez CKiIO w Podkowie w 2015 r. Przez wiele lat był niezwykle zaangażowany w działalność na rzecz społeczności lokalnej, m.in. jako członek zarządu Stowarzyszenia Związek Podkowian, będąc z ramienia tego stowarzyszenia jednym z założycieli i organizatorów Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”. Służył również swoją radą i rozległą wiedzą Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, którego działalności od początku istnienia kibicował.

Zainteresowania Andrzeja Tyszki wykraczały daleko poza uprawianą przez niego naukowo socjologię, był m.in. znawcą historii lokalnej, szczególne miejsce w swoich tekstach poświęcając podkowiańskiej legendzie literackiej, a także podkowiańskiej przyrodzie. Zasłynął też jako autor oryginalnych, nagradzanych dzieł malarskich, prezentowanych m.in. w podkowiańskich Galeriach Kasyno i Artefakt, choć jednocześnie odżegnywał się od nazywania go artystą.

W 2019 r. został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.