You are currently viewing Czy mokradła mogą nam pomóc z suszą? – wykład

W środę 23 listopada zapraszamy studentów Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA na wykład „Czy mokradła mogą nam pomóc z suszą?”, który wygłosi Mateusz Skłodowski z UW. Początek o godzinie 11.00 w Pałacyku Kasyno. Wykład jest częścią realizacji projektu „Mokradła = woda, życie, klimat”.

Projekt „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat” to międzypokoleniowa kampania edukacyjna, realizowana równolegle w lokalnych społecznościach, w których bezpośrednim otoczeniu znajdują się obszary wodno-błotne. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej odbiorców na temat usług ekosystemowych mokradeł i konieczności ich ochrony w najbliższym sąsiedztwie. Tytuł projektu niesie ze sobą najważniejszy przekaz merytoryczny, mówiąc o bezcennych usługach ekosystemowych obszarów wodno-błotnych i walcząc z błędnym przekonaniem o ich nieużyteczności.

Projekt realizowany jest przez Fundacje Ziemia i Ludzie w partnerstwie z Inland Norway University of Applied Sciences.

Mokradła, stanowiące Polsce około 14,2% powierzchni, to ekosystemy zagrożone. Do głównych zagrożeń należą: odwadnianie, zaprzestanie odpowiedniego gospodarowania, rabunkowa eksploatacja torfu, wypalanie torfowisk i trzcinowisk, rozbudowa infrastruktury, zabudowa rezydencjonalna. Drobne mokradła, o powierzchni mniejszej niż 1 h, nie są objęte ochroną i pierwsze padają ofiarą gospodarki człowieka.

Eksperci wskazują na główne zagrożenie dla mokradeł istniejące w skali lokalnej. Utrzymanie walorów przyrodniczych mokradeł i ich przywracanie wymaga odpowiedniego działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania opinii społeczeństwa oraz władz szczebla lokalnego.