You are currently viewing Małgorzata Łaskarzewska / Miasto Ukryte – wystawa grafiki

W Galerii Kasyno prezentujemy obecnie wystawę grafiki Małgorzaty Łaskarzewskiej / Miasto Ukryte. Wstęp wolny.

Na wystawie w Galerii Kasyno zostaną zaprezentowane grafiki miast wyobrażeniowych, powstałych pod wpływem strumienia myśli
i oglądu miast rzeczywistych.

MAŁGORZATA ŁASKARZEWSKA
architekt / urbanistka, mieszkanka i radna Podkowy Leśnej

Małgorzata Łaskarzewska jest osobą niezwykle twórczą i wszechstronną. Jej droga zawodowa wiąże się architekturą i urbanistyką uprawianą zrównano w praktyce, jak i w wydaniu akademickim i samorządowym. Tworzy jednak nie tylko architekturę, ale także sztukę w postaci utworów literackich i graficzno-malarskich. Choć przedmiotem wystawy są te ostatnie, nie sposób rozdzielić ich od pozostałych dokonań Autorki.

Miasta Ukryte, które jako motyw dominują na tej wystawie, przewijają się w myśleniu Autorki o architekturze i przestrzeni miejskiej. Są przedmiotem Jej pracy naukowej, tłem Jej opowieści literackich i treścią zaprezentowanych tu autorskich obrazów. Idea Miast Ukrytych konsekwentnie, od lat towarzyszy Autorce skłaniając Ją do prób ich teoretycznego definiowania w pracy doktorskiej oraz opisania przez sztukę wyrażaną w opowieściach i obrazach pełnych wielowarstwowych znaczeń i ulotnych nastrojów. Potrafi Ona jak nikt przekuć naukę w sztukę i na odwrót pokazując nieoczywistą przecież łączność między tymi dwiema sferami. Należy zatem spojrzeć na tę wystawę jako na element większej całości, na wizualny aspekt myślenia Autorki o zajmującym Ją fenomenie Miasta Ukrytego.

Niezwykle interesujące jest w tym wszystkim łączenie myśli zracjonalizowanej, która jest oczywistym i niezbędnym tworzywem miasta z jego nieobliczalnością, wieloznacznością, tajemnicą… Ten związek widoczny jest także na zaprezentowanych tu obrazach. Gdy skupi się wzrok, w motywach graficznych i malarskich dostrzec można zarysy budynków, siatki ulic i placów, grupy drzew, ale gdy się go oddali, wszystko to zlewa się w bliskie naturze kształty, płynne, uwodzące, nieujęte w ramy, nie nazwane. Myśl ta idzie dalej, gdy obserwujemy różnice między syntetycznym w kolorystyce, graficznym ujęciem tematu na wcześniejszych pracach, a miękkością barw i subtelnością plam i konturów w tych późniejszych. Zatem wizje Autorki ewoluują i płyną budząc w odbiorcach ciekawość i apetyt na więcej.

Ważną inspiracją zarówno w działaniach naukowych jak i artystycznych Autorki jest powieść Italo Calvino „Niewidzialne Miasta”, w której podróżnik Marco Polo opowiada mongolskiemu cesarzowi, wnukowi Czyngis-chana, historie o niezwykłych miastach jego imperium, historie, w których realne miesza się w nierealnym, w których nie ma granic dla wyobraźni, a bogactwo znaczeń skrywa się za pozornie bajkową scenografią. Niech poszukiwanie analogii w obrazach Małgorzaty Łaskarzewskiej do opowieści Calvino będzie gratką dla najbardziej dociekliwych odbiorców, którzy podobnie jak Ona sama, lubią szukać Tego, co Ukryte
.

Katarzyna Zielonko-Jung