You are currently viewing Styczeń 2023 w Uniwersytecie Otwartym POKOLENIA

Skąd się biorą pieniądze w budżecie, spotkanie z muzyką średniowiecza i renesansu, a także Afryka oczami pracownika UNESCO oraz sekrety sporów wyznaniowych. O tym wszystkim usłyszycie w styczniu na zajęciach w ramach naszego Uniwersytetu. Zapraszamy zarówno stałych jak i nowych studentów.