Nowe Formy Sztuki

Miejsce: ul. Świerkowa 1

Termin:

poniedziałek, godz. 14.00 – 16.00

lub

poniedziałek, godz. 16.00 – 18.00

start 3 października

Cena: dla posiadaczy KARTY MIESZKAŃCA Podkowy Leśnej –  220 zł/mies.

opłata dla pozostałych uczestników – 230 zł/ mies

Pojedyncze zajęcia- 80 zł

Opis zajęć

Nowe Formy Sztuki to program autorski i zajęcia przygotowywane i prowadzone w CkiIO od 2009 roku przez artystkę, filozofkę i edukatorkę muzealną Maję Piotrowską.

 

Temat programu rocznego to „Pojęcia ważne dla życia wspólnotowego w obrazach i baśniach filozoficznych”. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami tradycji projektowania i myślenia, także myślenia obrazem, oraz, jednocześnie, z zasadami posługiwania się programem komputerowym
przeznaczonym do tworzenia grafiki wektorowej na przykładzie programu CorelDRAW. W bieżącym roku szkolnym mogą pojawić się także (w zależności od zapotrzebowania) tutoriale wprowadzające w obsługę Photoshopa, najlepszego programu graficznego służącego do tworzenia grafiki na bazie fotografii oraz przy użyciu symulacji technik malarskich i rysunkowych. Możliwa jest także praca w
programie Paint lub Paint 3D, lub innych programach graficznych preferowanych przez uczestników.

 

Uczestnicy zajęć w swoich pracach będą nawiązywać każdorazowo do wybranej baśni filozoficznej (na podstawie książki M. Piquemala, Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, wyd. Muchomor, Warszawa 2012) oraz dzieł/fragmentów dzieł omawianych podczas prezentacji wprowadzających w zapowiedziane zagadnienia, uczestnicy transformować będą także motywy w tych dziełach obecne. Zrealizują podczas każdych zajęć prace własne inspirowane poszczególnymi tematami. Cele programu to także zapoznanie uczestników zajęć z wybranymi przykładami najwyższej jakości sztuki polskiej i obcej oraz z wartościowymi ideami i realizacjami z zakresu współczesnego projektowania graficznego, również wprowadzanie i utrwalanie bazowej wiedzy dotyczącej: filozofii, tzw. tradycji mądrościowych, symboliki, tradycji interpretacji, wybranych koncepcji estetycznych dających się powiązać z wybranymi przykładami dziedzictwa kultury światowej.

 

Wykonanie ćwiczeń praktycznych będzie wymagało każdorazowo twórczej i samodzielnej interpretacji tematu lekcji. Każde spotkanie będzie się odbywało w oparciu o przygotowane wcześniej założenia, na początku każdego prezentowany będzie materiał literacki i ikonograficzny z objaśnieniem celu zadania. Możliwe będzie każdorazowo wspólne przedyskutowanie tematu. Praca podczas lekcji będzie polegała także na pracy indywidualnej – pomocy w interpretacji tematu i pomocy technicznej w realizacji zadania – w razie potrzeby. W przypadku zajęć online spotkanie z każdą grupą zakończone będzie półgodzinnym tutorialem, prezentującym na zasadzie hands-on training różne możliwości programów Corel lub/i Photoshop. Będą one poznawane i utrwalane podczas wspólnego odtwarzania wybranego uprzednio wzoru ilustracji/grafiki komputerowej. W przypadku zajęć stacjonarnych ćwiczenia praktyczne w programach graficznych zostaną dostosowane indywidualnie do potrzeb i poziomu wiedzy każdego uczestnika.

 

Zajęcia prowadzi:

 

Maja Piotrowska artystka, filozofka i edukatorka muzealna, projektantka. Absolwentka ASP w Łodzi, studiów doktoranckich w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UW oraz doktoranckich studiów częściowych na Uniwersytecie w Padwie (w zakresie m. in. kognitywnej neuropsychologii rozwojowej i psychologii środowiska), publikująca autorka esejów o sztuce, estetyce i filozofii sztuki, edukatorka i przewodniczka muzealna współpracująca na stałe z Muzeum Narodowym w Warszawie. Teoretyczno-praktyczne zajęcia artystyczne tworzy i prowadzi w CKiIO od 2009 roku.

 

Autorka grafiki: Pola Koper, uczestniczka zajęć Nowe Formy Sztuki pod kierunkiem Mai Piotrowskiej.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print