You are currently viewing Midisaż wystawy: Festiwal twórczości Rafała Strenta. Odsłona III. Grafika

W piątek, 17 maja o godz. 19.00, zapraszamy do Pałacyku Kasyno na midisaż wystawy grafiki Rafała Strenta w ramach „Festiwalu Twórczości Rafała Strenta na Mazowszu”. Wstęp wolny.

Odsłona III to prezentacja graficznej części twórczości artysty, będzie można nie tylko obejrzeć prace ale także poznać historię związku artysty z Podkową Leśną oraz posłuchać muzyki jazzowej, która także nieodmiennie towarzyszy artyście.

W programie:

  • oprowadzanie po wystawie, spotkanie i rozmowa z prof. Rafałem Strentem
  • mini recital jazzowy Przemysława Skałuby – saksofon

Ekspozycja czynna od 8 do 23 maja w sali lustrzanej Pałacyku Kasyno

Kuratorki wystawy: Alicja Czyżnikowska i Sylwia Krzemianowska
Partner: Akademia WIT w Warszawie
Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Współpraca: Grodziskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków
Patronat medialny: Radio Bogoria

RAFAŁ STRENT
Urodzony w 1943 roku w Łucku na Wołyniu. Studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w 1972 roku w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. Przed zmianą ustroju – w macierzystej uczelni przewodniczący NSZZ Solidarność. Potem w latach 1990-1996 dziekan Wydziału Grafiki. Profesor zwyczajny aż do emerytury w 2013 r.

Malarz, rysownik, grafik. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestnik ok. 350 wystaw zbiorowych. Laureat artystycznych nagród i wyróżnień, m.in. w Musée 2000 w Luksemburgu, Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo, międzynarodowym Biennale Grafiki w Wiedniu. Odznaczony Srebrnym i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz wieloma nagrodami resortów kultury, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Od 2009 r. prowadzi pracownie grafiki warsztatowej, malarstwa i rysunku w Akademii WIT w Warszawie. W pracy zawodowej i społecznej pełnił wiele funkcji, m.in. przewodniczącego Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprzewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, członka i eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, przewodniczącego (obecnie wice-) afiliowanej przy UNESCO Polskiej Sekcji AIAP (międzynarodowe stowarzyszenie artystów plastyków), członka Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, członka kapituły Nagrody im. C. K. Norwida.
Wyróżniony przez Ministra Kultury Republiki Bułgarii za promocję sztuki bułgarskiej, oprócz wieloletniej współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie, był członkiem międzynarodowego jury w Bułgarii oraz dwukrotnie wystawiał prace w Instytucie Polskim w Sofii.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:
1987, 1993, 1995, 1996, 2002 Nagroda Rektorska ASP w Warszawie
2003 Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
2003 Nagroda indywidualna Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
2004 Złoty Krzyż Zasługi RP
2004 Dyplom Honorowy Ministra Kultury Republiki Bułgarii za popularyzację Bułgarskiej Kultury
2005 Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” Ministerstwa Kultury
2005 Medal Stulecia ASP w Warszawie
2010 Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność na rzecz szkolnictwa artystycznego
2012 Nagroda indywidualna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z osiągnięcia organizacyjne
2013 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
2018 „Srebrna Laska” – honorowe wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół ASP w Warszawie
2018 Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
2023 Dyplom uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego za cenny wkład w upowszechnienie kultury i sztuki w Polsce i na świecie