You are currently viewing Odszedł Tadeusz Barucki

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Baruckiego, wybitnego architekta i popularyzatora architektury, zarówno polskiej jak i światowej, autora wielu prac monograficznych, wyróżnionego m.in. Nagrodą UIA im. Jeana Tschumiego oraz Honorową Nagrodą SARP. Był nieocenionym ambasadorem polskiej architektury i wiedzy o Polsce, którą dzięki licznym wykładom szerzył na kilku kontynentach. Jako mieszkaniec Podkowy Leśnej nie zapominał o swojej małej ojczyźnie angażując się w lokalne sprawy, zarówno poprzez publiczne wykłady dla mieszkańców, jak też udział m. in. w Festiwalu Otwarte Ogrody czy Europejskich Dniach Dziedzictwa. Niedawno obchodziliśmy 100-lecie jego urodzin, wydawał się wieczny, niczym budowle, o których tak zajmująco opowiadał i pisał. I tak jak one jego twórczość zostanie z nami na zawsze. Rodzinie, z zwłaszcza żonie Edycie Baruckiej, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Tadeusz Barucki

Mgr inż. arch., publicysta w krajowych (m.in. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN”, „Projekt”, „Architektura”, „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Architekt” Warszawa, „Przegląd Budowlany”) i zagranicznych czasopismach architektonicznych. Autor około 30 książek, m. in. o architekturze poszczególnych krajów oraz czołowych twórcach architektury. Niezależny badacz architektury. Laureat wyróżnienia Międzynarodowej Unii Architektów UIA im. J. Tchumiego za wymianę informacji o architekturze oraz upowszechnianie kultury architektonicznej w świecie (1981), Honorowej Nagrody SARP (1985) oraz medalu Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji za działalność dla spraw architektury (2009). Od 2010 roku mieszka w Podkowie Leśnej. W ramach Europejskich Dni dziedzictwa 2012 prezentował w Podkowie wystawę zdjęć “Smak miejsca – architektura Europy”.

Tadeusz Barucki zmarł 26 lipca 2022 roku.