You are currently viewing STREFA KULTURY –  warsztaty kulturalnego “liftingu”

Już w tę sobotę 2 października w godz. 10.00 – 14.00 zapraszamy na warsztaty kulturalnego “liftingu” poświęcone pomysłom na adaptację przestrzeni publicznej przy ul. Świerkowej 1 dla realizacji potrzeb kulturalno-rekreacyjnych wielopokoleniowej społeczności Podkowian. Wstęp wolny. Organizatorem jest Stowarzyszenie “Związek Podkowian”.

“Strefa kultury” wielopokoleniowe warsztaty z mapą i makietą terenu przy ul. Świerkowej 1. Zainspirował nas zapis w przygotowanej aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna 2020”, gdzie teren przy ul. Świerkowej 1 – jest oznaczony jako “miejsce wymagające poprawy ładu przestrzennego”. Planowane warsztaty mają na celu wypracowanie koncepcji urządzenia tego terenu dla celów kulturalno-rekreacyjnych. Tak aby STREFA KULTURY swoją nową przestrzenią poprawiała samopoczucie, integrowała mieszkańców i zachęcała ich do aktywności kulturalnej i fizycznej. Efektem warsztatów będzie makieta terenu, na której zostanie zaprezentowany efekt wspólnej pracy.

2 października 2021 sobota

10.00 – 14.00 warsztaty kulturalnego “liftingu”

Spotykamy się przy ul. Świerkowej 1

Wspólna inwentaryzacja terenu; identyfikacja użytkowników, potrzeb i możliwości; wizualizacja wariantów na mapie i poznanie makiety terenu.
Prowadzący: socjolożka Iwona Ciećwierz i arch. Dariusz Śmiechowski

3 października 2021 niedziela

10.00 – 14.00 cd warsztatów “liftingowych”

Spotykamy się przy ul. Świerkowej 1

Wypracowanie wspólnej koncepcji “liftingu” i przeniesienie jej na makietę
Prowadzący: socjolożka Iwona Ciećwierz i arch. Dariusz Śmiechowski

10 października 2021 sobota

16.00 – sala kinowa ul. Świerkowa 1

Prezentacja makiety – “Teren MOKu po liftingu”

Organizator: Stowarzyszenie “Związek Podkowian”

Wstęp wolny
Liczba miejsc ograniczona

Zainteresowanych prosimy o kontakt: [email protected]