You are currently viewing “Podkowa Mówi” Multimedialny Przewodnik po Podkowie Leśnej

“Podkowa Mówi” Multimedialny Przewodnik po Podkowie Leśnej już działa! Zapraszamy do pobierania i testowania aplikacji pod adresem: Apple Store i Google Store

Aplikacja “Podkowa Mówi” opracowana została przez CKiIO we współpracy z CityTalks, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Lokalna Grupa Działania “Zielone Sąsiedztwo” Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i Miejską Bibliotekę im. Poli Gojawiczyńskiej.
Zapraszamy!