You are currently viewing „Podkowa Mówi” Multimedialny Przewodnik po Podkowie Leśnej

„Podkowa Mówi” Multimedialny Przewodnik po Podkowie Leśnej już działa! Zapraszamy do pobierania i testowania aplikacji pod adresem: Apple Store i Google Store

Aplikacja „Podkowa Mówi” opracowana została przez CKiIO we współpracy z CityTalks, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i Miejską Bibliotekę im. Poli Gojawiczyńskiej.
Zapraszamy!