Misja

Misja Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Dynamiczny ośrodek kulturalny, który autentycznie promieniuje na społeczność lokalną, inicjując powstanie projektów lokalnych, a przez to działa na rzecz tworzenia wspólnoty bardziej świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją „małą ojczyznę”.

Wizja programowa

Fundamentem działania CKiIO w najbliższych latach jest zarówno Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, jak i statut po połączeniu z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Charakter i koncepcja programowa instytucji wyrasta bezpośrednio ze specyfiki miejsca, w jakim jest ulokowana, jego historii i tradycji z jednej strony i projektowanej przyszłości z drugiej. Będąc nie tylko domeną twórców, Centrum ma przyciągać szeroką publiczność swą oryginalną architekturą, programem, żywotnością miejsca. Centrum ma formułę otwartą, stanowi platformę kulturowego dyskursu, w trakcie którego spełniają się misje społeczne, kulturalne, edukacyjne i promocyjne. Konstrukcja programu nastawiona jest dużym stopniu na odświeżanie i weryfikowanie ustalonych hierarchii estetycznych, konfrontowanie tradycji ze współczesnością, budowanie nowych kontekstów dla miejsc znanych (projekty w przestrzeni publicznej m.in. w Parku Miejskim) i wydobywanie z nich ukrytych znaczeń.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jest miejscem spotkań mieszkańców i inkubatorem inicjatyw społecznych w dziedzinie kultury, a także realizacji tzw. kultury wysokiej poprzez koncerty muzyczne i prezentacje artystyczne na wysokim poziomie wykonawczym. Starannie budowany program własny, wystawy, jak również koncerty, spotkania i debaty edukacyjne, konferencje, wydarzenia artystyczne są wspierane przez informację adresowaną do wielu grup społecznych i wiekowych. Centrum przedstawia znaczące zjawiska z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, teatru i muzyki, a także wspiera i promuje lokalnych twórców.

Trwałym elementem programu są projekty edukacyjne związane ze współczesną kulturą artystyczną, realizowane w formie warsztatów, spotkań, dyskusji, inicjatyw popularyzatorskich. Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, w tym oferta wychowania przez sztukę, oparta jest na nowoczesnych formach edukacji wykorzystujących nowe technologie i sztukę najnowszą.

Częścią działalności programowej jest edukacja praktyczna, skierowana przede wszystkim do młodzieży i ludzi starszych, rozwijana za pomocą nowoczesnych narzędzi i współpracy specjalistów różnych dziedzin. W Pałacyku odbywają się wykłady, zajęcia i spotkania Uniwersytetu Otwartego Pokolenia - wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Związek Podkowian i Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Program imprez i wydarzeń artystycznych jest tworzony we współpracy z instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i zakłada kontynuację sprawdzonych i wartościowych inicjatyw budujących świadomość historii oraz tradycji miejsca (m.in. Festiwal Otwarte Ogrody), także na ich bazie wypracowanie międzynarodowego programu dla CKiIO w Podkowie Leśnej, jako promotora idei miasta-ogrodu. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich świadczy usługi zarówno dla mieszkańców miasta i okolic, jak i dla osób z terenu całego kraju, a także z zagranicy.

Zobacz także