Dom Kultury +

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jest beneficjentem programu, w ramach którego stworzyliśmy Strategię Rozwoju CKiIO na lata 2011-2015, a ponadto aktywnie uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach, podczas których uczymy się pracować metodą projektu, dzielimy się swoimi doświadczeniami oraz tym, z jakimi problemami wiąże się nasza praca w instytucji kultury, dyskutujemy nad tematami "uczestnictwa w kulturze", jej promocji, wolontariatu...

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

 

CKiIO W PROGRAMIE DOM KULTURY +

W listopadzie i grudniu 2010 r. przedstawiciele CKiIO - dyrektor Alina Witkowska i Barbara Potkańska, a także przedstawicielka Urzędu Miasta Podkowa Leśna Adriana Skajewska uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Dom Kultury +. Na ten czas przenieśli się w świat wizji, misji, kierunków działania i celów. Pisali bajkę „O złej strategii co księcia zjadła”, rysowali „Pejzaż kultury”, a także wymieniali poglądy na temat miejsca domu kultury w środowisku lokalnym. Szkolenie odbywało się pod okiem pani Grażyny Gnatowskiej z Centrum Aktywności Lokalnej. Dla naszego Centrum najważniejszym rezultatem tego szkolenia było stworzenie strategii rozwoju CKiIO na lata 2011-2015 (patrz pod tekstem).

Po raz pierwszy została ona zaprezentowana przez nas 28 czerwca 2011 r. w Pałacyku Kasyno. Od tego czasu regularnie, co pół roku w swojej siedzibie organizujemy spotkania, podczas których zdajemy relację z realizacji Strategii Rozwoju w praktyce, realizowanych albo zakończonych już projektów, planowanych działań lub uzupełnień Strategii. Dotychczas odbyło się 5 takich spotkań.

W ramach programu Dom Kultury+ miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń.

W dniach 14-15 grudnia 2010 r. w Krakowie odbyła się konferencja "Dom kultury-nowe otwarcie”. Konferencja ta była dla środowiska pracowników domów kultury szansą na integrację i poznanie problemów z jakimi borykają się placówki tego typu w całej Polsce. Konferencja prowadzona była metodą od szczegółu (narzędzia i modele funkcjonowania) do ogółu (kontekstu, w jakim działają domy kultury). Każde zagadnienie było prezentowane poprzez tezy, z którymi uczestnicy konferencji mogli zapoznać się wcześniej oraz poprzez dwie prezentacje praktyków kultury. Dyskutowano m.in. na następujące tematy:

- Jakie są nowe znaczenia starego pojęcia "uczestnictwa w kulturze"?

- Czy lokalna instytucja kultury powinna zaistnieć w serwisach społecznościowych?

- Jak sprawić, aby wolontariat stał się misją edukacyjną i społeczną lokalnego domu kultury?

Przedstawicielami CKiIO na konferencji były dyrektor Alina Witkowska i Barbara Potkańska.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zostało zaproszone do uczestnictwa w spotkaniach Forum Kraków zrzeszającego najlepsze domy kultury w Polsce. Był to wyraz uznania Narodowego Centrum Kultury, które udzieliło nam rekomendacji, dla naszej działalności oraz przedstawionej strategii rozwoju. Spotkania w ramach Forum Kraków, w których uczestniczy dyrektor Alina Witkowska, odbywają się raz na kwartał w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

W dniach 18-19 kwietnia 2011 zespół pracowników CKiIO odbył wizytę studyjną do niemieckiego miasta ogrodu Hellerau. Wyjazd był finansowany przez Narodowe Centrum Kultury i stanowił istotny komponent programu Dom Kultury +. Nawiązana współpraca zaowocowała wizytą przedstawicieli Hellerau w Podkowie Leśnej podczas Otwartych Ogrodów w czerwcu 2012.

25 października i 8 listopada 2011 r. pracownicy CKiIO wzięli udział w szkoleniu zatytułowanym "Praca metodą projektu", odbywającym się w ramach Priorytetu I programu Dom Kultury +. Spotkanie poprowadził konsultant i trener zarządzania projektami; certyfikowany trener I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, pan Michał Pawlęga. Szkolenie dofinansowane było przez Narodowe Centrum Kultury.

W dniach 31 stycznia - 1 lutego 2012 r. odbyło się w Warszawie w Klubie Kultury Saska Kępa spotkanie beneficjentów pilotażowej edycji Programu Dom Kultury+. W trakcie dwudniowych paneli, dyskusji, warsztatów i prezentacji podsumowano dwa pierwsze lata funkcjonowania programu pod kątem doświadczeń jego beneficjentów Jednym z panelistów, prowadzących prezentację i biorących udział w dyskusji była dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej – Alina Witkowska.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zostało również wyróżnione poprzez obecność naszych projektów w publikacji "Edukacja i Animacja", wydanej przez Narodowe Centrum Kultury w 2011 r. W wydawnictwie tym CKiIO jako jedyna instytucja kultury mogło zaprezentować aż dwa swoje projekty pośród kilkudziesięciu najlepszych projektów kulturalnych w Polsce. Były to projekty: integracyjna "Niewielka Kolejka Wielkich Idei", współorganizowana ze Stowarzyszeniem Związek Podkowian oraz "uZIEMIone", czyli kreacja zbiorowa podkowiańskich matek ze wsparciem CKiIO.

W 2013 r. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich wzięło udział w programie „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013”. Dzięki temu uzyskaliśmy unikalną szansę sfinansowania ze środków zewnętrznych – Narodowego Centrum Kultury - wydarzeń kulturalnych zaproponowanych przez samych podkowian.

Wszystkie spośród sześciu projektów zgłoszonych przez grupy nieformalne mieszkańców (5 projektów) i organizacje pozarządowe (1 projekt) okazały się ciekawe i warte realizacji. Zostały one sfinansowane prawie w całości (95 %) ze środków Narodowego Centrum Kultury. Zorganizowano piknik integracyjny "Kultura bez barier", warsztaty i spektakl teatru Kiosk Ruchu, wydano płytę z hip-hopowymi utworami autorstwa miejscowej młodzieży, a grupa kobiet mogła wyszywać "makatki na latka" oraz nauczyć się śpiewać białym głosem. W ramach projektu zorganizowano również wystawę malarstwa p. Beaty Nehring i przybliżono postać jej ojca, Henryka Witaczka, twórcy marki „Polski Jedwab”. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty malowania na jedwabiu.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU DOM KULTURY +

Zgodnie z założeniami modelowy dom kultury powinien:

 • posiadać umiejętność budowy strategii rozwoju i funkcjonowania w oparciu o

          analizę lokalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej

 • być aktywnym uczestnikiem życia społecznego w danej gminie

 • stwarzać możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej

 • być otwartym na wszystkie grupy społeczne

 • kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze

 • angażować artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych

 • integrować społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych

 • przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i jego skutkom

 • przyczyniać się do rozwoju gminy

 • być moderatorem dialogu w społeczności lokalnej

 • budować postawy otwartości i tolerancji

Ogłoszona w 2010 r. pierwsza edycji Programu składała się z dwóch komponentów:

 • Priorytet I – Szkolenia, w ramach priorytetu odbył się cykl szkoleń podstawowych i uzupełniających. Cykl podstawowy poświęcony był budowie strategii domu kultury. Zakres i tematykę szkoleń podstawowych wybierali sami beneficjenci, uwzględniając własne potrzeby i oczekiwania.

 • Priorytet II – Rozwój, w ramach priorytetu wśród uczestników szkoleń podstawowych rozdano dofinansowania na realizację zadań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, dofinansowano zarówno działania współorganizowane z NGO, państwowymi instytucjami kultury, jak i oryginalne przedsięwzięcia beneficjentów.

Elementem działań realizowanych w ramach Programu była Sieć Wsparcia skierowana do wszystkich domów kultury w Polsce, nie tylko tych będących uczestnikami Programu Dom Kultury+.

Sieć Wsparcia obejmowała:

          oraz zarządzania lokalnymi centrami kultury

 • interaktywną stronę internetową

 • forum internetowe

 • bazę projektów z dziedziny edukacji kulturalnej, które będą mogły być

          realizowane w domach kultury

 

 
 
Zobacz także
p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: [email protected]

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049