Nasi wykładowcy w XXIII semestrze UOP

Biogramy wykładowców Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA semestr XXIII

Jacek Santorski
Psycholog społeczny i psycholog biznesu, były psychoterapeuta. Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor. Od wielu lat nieprzerwanie popularyzuje psychologię w mediach, jest autorem kilkunastu poczytnych książek. Założył wspólnie z Dominiką Kulczyk firmę doradczą Values. Specjalizuje się w doradztwie dla top managerów i przedsiębiorców, znany jest z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej. Dyrektor programowy studiów podyplomowych Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1979 - 1999 założył i współprowadził ośrodek psychoterapii i treningu Laboratorium Psychoedukacji, a w latach 1990-2005 autorskie wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Hanna Raszewska
Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2006) i Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2011); studentka studium doktoranckiego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wykładowczyni teorii tańca (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) i historii tańca XX i XXI wieku (Mazowiecki Instytut Kultury). Publikuje artykuły naukowe, recenzje, wywiady i in. na łamach m.in. „Studia Choreologica”, taniecPOLSKA.pl, „Pulse Dance”, „nietak!t. inne strony teatru”, teatralny.pl. Prowadzi warsztaty z szeroko rozumianego pisania o tańcu i teatrze. Jest członkinią Polskiego Forum Choreologicznego i Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca, a także prezeską Fundacji „Myśl w Ciele” (m.in. programy: Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Laboratorium Ciała).
Michał Kursa – absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2010). Pracuje w firmie geoinformatycznej. Okazjonalny rowerzysta, skoczek spadochronowy i fotograf. Wiceprezes Fundacji „Myśl w Ciele”.

prof. Paweł Stępień
Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału  „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury,
– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej,
– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.
ZAINTERESOWANIA POZABADAWCZE:
Felis domestica.

Igor Pogorzelski
Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii  dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył  Uniwersytet  Muzyczny w Warszawie  na wydziale Reżyserii  Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

dr inż. Robert Zubkowicz
Absolwent Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Autor pracy magisterskiej pt.: "Zasady urządzania terenów ekspozycyjnych dla wybranych gatunków zwierząt" oraz pracy doktorskiej pt. „ Zasady urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych dla hipopotama nilowego".
Pracownik dydaktyczny Katedry Architektury Krajobrazu z zakresu urządzania i pielęgnowania ogrodów oraz konsultant w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.  
Prowadzi własną działalność projektowo-wykonawczą prywatnych i publicznych ogrodów.
Przewodnik wycieczek po Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Dr hab. Andrzej Kozłowski
Geolog, mineralog, geochemik. Pełnił funkcję kierownika zakładu, zastępcy dyrektora i dyrektora instytutu oraz dziekana. Był stypendystą m. in. Fundacji im. A. Humboldta w Niemczech, współpracował naukowo głównie z uczonymi niemieckimi i amerykańskimi. Prowadził badania naukowe m. in. nad kwarcem dolnośląskim, szmaragdami kolumbijskimi, polskimi złożami cynku i ołowiu, polskimi wystąpieniami złota, warunkami powstawania skał różnego typu. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji. Hobby: popularyzacja nauki, wędrówki (dawniej po wielu krajach, obecnie po Polsce), fotografia, grafika ręczna i komputerowa, historia i sztuka, filatelistyka, pocztówki, etykiety piwne.

dr Anna M. Leśniewska-Zagrodzka
Historyk i krytyk sztuki. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Instytucie Sztuki PAN , a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą w PWSFTv i T w Łodzi. Pracę naukową łączy z praktyką kuratorską, jest autorką ponad 40 wystaw, m.in.: w Galerii Zachęta w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Rady Muzeum (2000-2004). Jest członkiem Sekcji Polskiej AICA (Association Internationale des Critiques d’Art). Mieszka w Podkowie Leśnej.

Dr Celina Heliasz-Nowosielska
Adiunkt w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW. Obecnie zajmuje się badaniami nad lingwistycznymi aspektami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W swoim dorobku ma kilkanaście prac z zakresu językoznawstwa. Doświadczenie zdobywała, współpracując w ramach staży i projektów naukowo-badawczych m. in. z Uniwersytetem Warszawskim, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem w Manchesterze. Jest nauczycielem akademickim i lektorem języka polskiego jako obcego. Wspiera działania popularyzujące naukę, m. in. prowadząc warsztaty na Festiwalu Nauki.

Prof. dr inż. Wojciech Nowakowski
Pracuje w Instytucie Maszyn Mate¬ma¬tycznych (IMM) w Warszawie. Specjalizuje się w technologiach infor-ma¬tycznych i informacyjnych.Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych i członkiem Rady Naukowej IMM. Absolwent Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1967 ukończył Politechnikę Warszawskiej, gdzie w roku 1976 uzyskał stopień dr inż. elektronika. Od 2012 r. jest profesorem IMM.
Pozazawodowo prowadzi działalność popularno-naukową w zakresie elektroniki i informatyki. Dzieli się również wiedzą o krajach, które poznał w trakcie swoich licznych podróży urlopowych po Polsce, Europie i Świecie. W latach 1999-2004 pioniersko przepłynął wraz z rodziną Europę w poprzek, rzekami i kanałami, z Niemiec, przez Holandię, Belgię i Francję do Morza Śródziemnego samodzielnie zbudowanym jachtem mieszkalnym (hausbootem).

Prof. dr hab. Andrzej Tyszka    
Socjolog kultury, pisarz. Specjalność szczegółowa - aksjologia społeczna i aksjologia kultury. Jeden z czworga założycieli i organizatorów Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” w roku 2006 z ramienia Związku Podkowian i jego wykładowca w kolejnych semestrach. Mieszkaniec Podkowy Leśnej od roku 1939, autor książki  Żyjąc wśród leśnych ogrodów (ostatnie, III wydanie 2012 r.). Autor zbiorku tekstów programowych W imię czego – przeciw czemu, 2009. - z okazji 75-lecia urodzin.

Józef Kolinek
Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra.
Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.
Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

Michał Pieńkowski
Starym kinem i wszystkim tym, co dziś możnaby nazwać międzywojennym polskim showbusinessem zaczął interesować się jeszcze w szkole podstawowej. Zainteresowanie stopniowo przerodziło się w życiową pasję, a następnie profesję. Obecnie jest filmografem w Filmotece Narodowej, gdzie pracuje nad badaniem i opracowywaniem przedwojennych filmów. Z kolei naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: [email protected]

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049