Nasi wykładowcy w XX semestrze UOP

 

prof. dr n.med. Andrzej W. Ziemba

Pracuje w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Od 2006 r pełni funkcję Kierownika Zakładu Fizjologii Stosowanej a od 2007 r. funkcję z-cy dyrektora ds. ogólnych. Członek Rady Naukowej tegoż Instytutu i wielu innych placówek naukowych. Od 2009 członek Komisji ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. Wykładowca akademicki specjalizujący się w wykładach dot. metod badania wydolności fizycznej i fizjologicznych podstaw żywienia sportowców. Kierownik wielu projektów badawczych z dziedziny zdrowia.  Publikuje w czasopismach naukowych, a także jest współautorem książek i podręczników. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jest członkiem Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk.

 

Andrzej Porawski

Współtwórca programu „Samorządna Rzeczpospolita” przyjętego przez Kongres NSZZ Solidarność w październiku 1981 w Hali Oliwii, który opisywał zasady budowy samorządu w przyszłej Polsce. 

Doświadczenie: bezpośredni udział w zarządzaniu miastem Poznań jako wiceprezydent (1990-94), radny miasta Poznania (1990-98 i 2002-6) i radny Sejmiku województwa wielkopolskiego (1998-2002); kieruje Biurem Związku Miast Polskich (od 1990); udział w realizacji projektów prowadzonych przez ZMP (krajowych i zagranicznych); członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie (od 2010); członek Rady Statystyki Publicznej przy Prezesie GUS (1998-2002 i 2013-dotąd); członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (od 2010- dotąd); sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która opiniuje rządowe projektu aktów prawnych wpływających na funkcjonowanie jednostek samorządu w Polsce (od 2000-dotąd); członek Rady Dyrektorów i Sekretarzy Generalnych CEMR (Council of European Municipalities and Regions (od 1995-dotąd).

 

Michał Pieńkowski

Starym kinem i wszystkim tym, co dziś możnaby nazwać międzywojennym polskim showbusinessem zaczął interesować się jeszcze w szkole podstawowej. Zainteresowanie stopniowo przerodziło się w życiową pasję, a następnie profesję. Obecnie jest filmografem w Filmotece Narodowej, gdzie pracuje nad badaniem i opracowywaniem przedwojennych filmów. Z kolei naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

 

prof. Paweł Stępień

Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału  „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.

Zainteresowania badawcze:

– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury,

– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,

– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,

– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej,

– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.

Zainteresowania pozabadawcze:

Felis domestica.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii  dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.

Ukończył  Uniwersytet  Muzyczny w Warszawie  na wydziale Reżyserii  Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.

Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).

Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

 

dr Anna M. Leśniewska-Zagrodzka

Historyk i krytyk sztuki. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Pracowni Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN , a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pracę naukową łączy z praktyką kuratorską, jest autorką ponad 40 wystaw, w których podejmuje problematykę sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki przestrzeni  m.in.: w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie w latach 2000-2004 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Muzeum. Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), a także współzałożycielką Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP.

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra.

Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.

Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

 

dr hab. Bartosz Kontny

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej. Specjalność: archeologia okresu protohistorycznego w Europie, bronioznawstwo, archeologia podwodna.

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Profesor nauk o Ziemi, 2008.

Tematyka badawcza

Fizyka chmur i opadów, turbulencja atmosferyczna, modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych, pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu, pomiary zdalne, przewidywalność procesów atmosferycznych.

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: [email protected]

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049