Nasi wykładowcy w XVIII semestrze UOP

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW UNIWERSYTETU OTWARTEGO POKOLENIA (XVIII semestr)

 

Prof. Wojciech Józef Burszta

Antropolog, kulturoznawca i eseista, profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Instytucie Slawistyki PAN, autor kilkunastu książek i ponad 250 artykułów, badacz współczesnej kultury w jej poważnych i ulotnych emanacjach; redaktor naukowy pisma „Sprawy Narodowościowe”, przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN; wykładał w Yale, Chicago i Paryżu; w życiu kieruje się zasadą Edwarda Stachury, iż „świat jest w formę bogaty, a i w treść niebiedny”, która w refleksji nad kulturą przybiera postać fallibilizmu, nakazującego krytyczną pokorę wobec tego, co się twierdzi i unikanie dogmatyzmu. Zajmuje się problematyką na pograniczu refleksji antropologicznej i kulturoznawczej, łączy teorię z praktyką w ramach wypracowywanej przez siebie koncepcji nomadyzmu pretekstowego. Najnowsza praca to „Preteksty. W poszukiwaniu rozproszonych sensów” [2014]. Miłośnik muzyki rockowej, piłki nożnej i literatury kryminalnej, były piłkarz Lecha Poznań.

 

Prof. Paweł Stępień

Literaturoznawca, od 2008 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. 
W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 pracownik Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od 2007 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW.

Zainteresowania badawcze:

– dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury, 
– literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
– inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
– libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej, 
– poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.

Zainteresowania pozabadawcze:
Felis domestica.

 

Ryszard Wojtkowski

Założyciel i partner zarządzający w Resource Partners. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group jako globalny partner kierujący zespołem w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej, przez 7 lat pracował w Enterprise Investors, gdzie był partnerem zarządzającym. Zrealizował w tym czasie 8 inwestycji w branży dóbr konsumpcyjnych, handlu detalicznego, farmacji, ochronie zdrowia, branży produkcyjnej oraz budownictwie.
Wcześniej był między innymi prezesem w Novartis Consumer Health International SA z siedzibą w Szwajcarii, prezesem w Alima Gerber i szefem operacji Gerber na terenie Europy Wschodniej oraz zastępcą dyrektora generalnego w Coca-Cola Poland Services. Przed rozpoczęciem kariery biznesowej był szefem gabinetu czterech kolejnych polskich premierów. Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował w Harvard Business School.
Mieszkaniec Podkowy Leśnej od 1996r.

 

Prof. Tadeusz Majda

Od roku 1955 związany z Uniwersytetem Warszawskim. Zainteresowania naukowe Profesora skupiają się na języku i literaturze osmańskiej, a także na językach tureckich z grupy kipczackiej. Drugą dziedziną zainteresowań stanowi sztuka islamu, szczególnie sztuka turecka. Od 1989 roku pełni funkcję kuratora Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie zorganizował kilka znaczących wystaw. Wystawę jego autorstwa „Dalekie sąsiedztwo – bliskie wspomnienia” zaprezentowało Muzeum Sakip Sabanci w Stambule z okazji obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją przypadającą w roku 2014. 
Pełnił szereg funkcji w Uniwersytecie Warszawskim, był przez wiele lat kierownikiem Zakładu Turkologii, dyrektorem Instytutu Orientalistycznego (obecnie Wydziału Orientalistycznego) oraz dziekanem Wydziału Neofilologii. Od powstania w 1988 roku przez ponad 20 lat kierował Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej istniejącym przy Instytucie Orientalistycznym. 
Autor licznych publikacji: „Katalog rękopisów tureckich i perskich ze zbiorów polskich”, „Rozwój języka tureckiego w XVII wieku”, „Rysunki tureckich kostiumów i scen rodzajowych ze zbiorów króla Stanisława Augusta w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu w Warszawie”. 
W 2003 roku Senat Uniwersytetu Ankarskiego uhonorował Profesora Tadeusza Majdę tytułem doktora honoris causa. W tym samym roku Fundacja Kultury Tureckiej wyróżniła go medalem za upowszechnianie języka i kultury tureckiej. W 2014 roku Prezydent Rp Bronisław Komorowski przyznał Profesorowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Michał Pieńkowski

Starym kinem i wszystkim tym, co dziś można by nazwać międzywojennym polskim showbusinessem zaczął interesować się jeszcze w szkole podstawowej. Zainteresowanie stopniowo przerodziło się w życiową pasję, a następnie profesję. Obecnie jest filmografem w Filmotece Narodowej, gdzie pracuje nad badaniem i opracowywaniem przedwojennych filmów. Z kolei naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

 

dr Andrzej Kowalczyk

W roku 1971 uzyskał dyplom mgr sztuki w Akademii Sztuk Pięknych (dawniej PWSP - słynna szkoła sopocka)  w pracowni prof. W. Jackiewicza. Zaraz po dyplomie został zaangażowany przy realizacji filmu POTOP, jako asystent scenografa. Udział w realizacji tego filmu zabrał mu dwa lata życia, ale zaowocował tym, że został zawodowym scenografem. Samodzielny debiut to film "ARIA DLA ATLETY" w reż. Filipa Bajona, rok 1976.
Projektował scenografię do ponad 50 filmów, takich jak:
Wizja lokalna, Limuzyna Daimler Benz, Magnat - w reż. Filipa Bajona, Dreszcze, Klucznik, Ucieczka z kina Wolność, Weiser - w reż. Wojciecha Marczewskiego. Współpracował również z takimi znanymi reżyserami jak Stanisław Różewicz (Pasja), Krzysztof Zanussi (Solidarność), Sylwester Chęciński (Rozmowy kontrolowane), Rafał Wieczyński (Popiełuszko-Wolność jest w nas), Tomasz Wiszniewski (Wszystko będzie dobrze), Jan Kidawa Błoński (W ukryciu).
Dwa razy otrzymał nagrodę za scenografię na Festiwalu Filmowym w Gdyni.
Trzy razy był nominowany do nagrody Polskiej Akademii Filmowej ORŁY - 2002, 2004, 2008.
 Od 2002 wykłada scenografię i historię sztuki na Wydziale Filmu Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na PWSTiF w Łodzi.
W 2007 roku obronił doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiej Akademii Filmowej.
Mieszka w Podkowie Leśnej.

 

dr inż. Andrzej Ryczer

Urodzony w Podkowie Leśnej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku i Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej, pracownik PW.
Prowadzi wykłady z zakresu telematyki transportu i inteligentnych systemów transportowych (ITS). Jest autorem ponad 50 publikacji naukowo - technicznych z dziedzin: telekomunikacji, inteligentnych systemów transportowych  oraz systemów alarmowych. 
Działa w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”. 
Rzeczoznawca w zakresie ochrony osób i mienia systemami alarmowymi i zarządzania bezpieczeństwem, opracował liczne analizy ryzyka, opinie, ekspertyzy i wytyczne w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczeń. Wykładowca na specjalistycznych kursach zawodowych z dziedziny zabezpieczeń technicznych. Żona Mirosława – architekt, sześcioro dzieci, dwoje wnuków. Zainteresowania: jazz i muzyka poważna, sztuki piękne, mapy, narzędzia ręczne.

Dr Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

Ukończyła studia historii sztuki w Warszawie. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Państwowej Akademii Nauk, a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Jest autorką wielu wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i innych galeriach na terenie Polski.
Prowadzi działalność naukową m.in. w Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęcie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, a także współzałożycielką Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP. Mieszkanka Podkowy Leśnej.

 

Dr Sławomir Białek

Adiunkt w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i asystent w Zakładzie Alergologii i Immunologii Klinicznej SP CSK w Warszawie. Specjalista zdrowia publicznego i analityki klinicznej. Członek Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL, członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Autor i współautor wielu książek i publikacji z dziedziny alergologii.

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra.
Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista.
Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

 

Agnieszka Rost

Rocznik 1980. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Webster w Wiedniu (specjalizacja Psychologia w Mediach oraz Psychoanaliza) oraz 5-cio letnią specjalizację w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przez kilka lat związana z korporacją w Warszawie, gdzie zajmowała się etyką w biznesie, negocjowała w konfliktach, wspierała rozwój zawodowy pracowników i była doradcą ds zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. W prywatnym gabinecie prowadzi terapię indywidualną młodzieży, dorosłych i par. Specjalizuje się w terapii osób homoseksualnych, prowadzi grupy wsparcia. W Fundacji MyMind zajmuje się sprawami administracji i marketingu, odpowiada za współpracę z placówkami medycznymi oraz prowadzi terapie. Prywatnie jest mamą Kasi (15) i Tosi (7), żoną szalonego Maćka i fanką dobrej literatury kobiecej. W czasie wolnym poświęca się nowej pasji - jeździe na motocyklu a wieczorami spaceruje z adoptowaną suczką Fifką. 

 

Mark Krawczyński

Architekt, Projektant wnętrz, Pianista, Dyrektor firmy Carshade Australia Pty. Ltd., Konsultant Marketingowy, Dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość”, Project Manager.
Ur. w 1948 r. w Warszawie, syn Zbigniewa Krawczyńskiego, architekta, współtwórcy rekonstrukcji warszawskiej Starówki po zniszczeniach wojennych.
W roku 1959 wyemigrował do Australii. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Sydney oraz Wydział Architektury Uniwersytetu w Sydney. 
Ma w swoim dorobku ponad 80 projektów publicznych i prywatnych, m.in.: rozbudowę Muzeum Australii i potem gigantyczną rozbudowę słynnej Opery w Sydney. 
W roku 2004 powrócił do Polski. Przez ostatnie 8 lat Mark Krawczyński promuje polską kulturę, wygłasza specjalne wykłady oraz rozwija związki artystyczne i biznesowe pomiędzy naszym krajem i zachodem. 
Wielka fascynacja jego ojca Łazienkami Królewskimi zachęciła jego, aby również działać na tym terenie. Baldachim jego projektu, inspirowany formą Opery w Sydney, już teraz osłania pianistów podczas niedzielnych koncertów przy pomniku Chopina w Warszawie.
W roku 2006 roku współtworzył Wystawę Wychodźstwa Polaków do Australii pt.. „Orły w Krainie Kangurów”.
W 2007 roku rozpoczął ważną misję rozbudzenia wiary Polaków we własną ojczyznę i w możliwości naszych młodych ludzi. 
Jest współreżyserem dwóch pozytywistycznych filmów o polskiej kulturze i tożsamości narodowej: „Polska Chopina” i „Jak Feniks z Popiołów” („Out of the Ashes”). Jest także autorem książki „Wzajemny szacunek” („Mutual Respect” w angielskiej wersji). 
Uważa że wielkie projekty są podstawą rozwoju tożsamości narodowej.

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: [email protected]

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049