Nasi wykładowcy w XVII semestrze UOP

BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW UNIWERSYTETU OTWARTEGO POKOLENIA
(XVII semestr)

Olgierd Dziekoński

Urodził się w 1950 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 roku. Członek wielu organizacji zawodowych m.in.: Krajowej Rady Izby Architektów, Zarządu Rady Architektów, Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zarządu Unii Metropolii Polskich (1998-2006), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1998-2005). W latach 2000 – 2001 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W latach 2007 – 2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Dnia 7 października 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Olgierda Dziekońskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Paweł Chaber

Specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości, w szczególności handlu elektronicznym. Interesuje się zagadnieniami związanymi z Internetem, w szczególności jego wykorzystaniem w prowadzeniu firmy, zastosowaniem nowoczesnych technologii, e-commerce oraz web usability.
Obecnie specjalista w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP. Zajmuje się tematyką e-biznesu i realizacją projektu związanego z działalnością Punktu Kontaktowego ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT”.
Absolwent gospodarki przestrzennej SGGW oraz studiów podyplomowych na kierunku e-biznes. Wolny czas poświęca na uprawianie sportu i naukę języków obcych.

 

Krzysztof Buczek

Specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczość, innowacji i social marketingu.
Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University (MBA, Innovative Technologies), a także Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe dotyczące badań ewaluacyjnych oraz rozwoju regionalnego).
Obszary zainteresowania: nowe technologie i ich znaczenie gospodarcze i społeczne; przedsiębiorczość i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w internecie; mobile marketing; promocja wiedzy i informacji; działalność na rzecz solidarność pokoleń.
Wolny czas spędza w podróży zwiedzając różne zakątki Europy; podpowiadając STARSZAKOM, jak można korzystać z internetu oraz planując projekty „usprawniające” świat. Po przebiegnięciu maratonów i półmaratonów przygotowuje się do kolejnego wyzwania jakim jest triathlon.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki.
Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych.
Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).
Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.

 

dr Elżbieta Potocka

Politolog, dziennikarz, dyplomata. Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych. Ekspert od Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem polityki i cywilizacji Japonii, Korei, Chin, Hongkongu, Makau, Wietnamu. Wiele lat przebywała w Azji Wschodniej.

 

dr Karolina Archacka

Adiunkt w Zakładzie Cytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka publikacji naukowych z zakresu biologii rozwoju i biologii komórki, a także pakietów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów powstałych w wyniku współpracy z Pracownią Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia dla studentów biologii i biotechnologii z zakresu biologii komórki, a także wykłady i ćwiczenia dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu nauk biomedycznych. Popularyzuje wiedzę o współczesnej biotechnologii poprzez współpracę z mediami, a także aktywny udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach (Noc Biologów, Festiwal Nauki). Współautorka podręcznika „Biologia. Po prostu” Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Od 2011 sprawuje opiekę nad Studenckim Kołem Biologii Medycznej działającym przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku za działalność dydaktyczną wyróżniona Nagrodą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś za działalność naukową – stypendium „Nowoczesny Uniwersytet” oraz Nagrodą JM Rektora UW.

 

dr Danuta Romaniuk

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Główne pole zainteresowań to kultura USA i jej przejawy w literaturze, a także w wytworach kultury masowej. Jej publikacje koncentrują się na analizie zjawisk kulturowych wieku XIX i XX, w szczególności problematyki etnicznej i imigracyjnej oraz rodzin i kobiet w USA. Bada głównie polską grupę etniczną oraz społeczność żydowską w USA a także kulturowe znaczenie jedzenia, kuchni i diety oraz stroju. Jest stypendystką wielu programów europejskich i amerykańskich, m.in. Fundacji Kościuszkowskiej oraz Kennedy Institute w Berlinie. Jako wieloletni wykładowca Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersytetu Warszawskiego 

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: [email protected]

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049