Nasi wykładowcy w XV semestrze UOP

prof. Ryszard Bugaj

Polityk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, były przewodniczący Unii Pracy. W 1980 przystąpił do „Solidarności”. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu oraz posłem. W 1998 odszedł z Unii Pracy, sprzeciwiając się polityce nowych władz, zmierzających do ścisłej współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W 2003 r. opowiadał się za „twardszą” postawą w rokowaniach akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej. W wyborach prezydenckich w 2005 r. poparł kandydaturę Lecha Kaczyńskiego. Od 2009 był doradcą społecznym Prezydenta RP do spraw ekonomicznych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze KameralnejJerzego Maksymiukai w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowakaoraz Menuhin Festival Orchestra. Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista. Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

 

dr Andrzej Kruszewicz

Ornitolog, podróżnik, założyciel i szef Azylu dla Ptaków w warszawskim ZOO, dyrektor warszawskiego ZOO od 2009 r., autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii. Z wykształcenia lekarz weterynarii, z zamiłowania ornitolog. Były pracownik Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Autor szesnastu i tłumacz ponad dwudziestu książek.

 

dr Stanisław Falkowski

Literaturoznawca, pisarz, krytyk literacki, nauczyciel i wykładowca języka polskiego, doktor filologii polskiej. Znawca twórczości Stefana Żeromskiego i Cypriana Kamila Norwida. W latach 1976-1980 współpracował z opozycją demokratyczną w Polsce (m.in. powielał i kolportował prasę i literaturę niezależną). Autor kilku książek dotyczących polskiej literatury, dwukrotny laureat nagrody Edukacja XXI (w 2000 wraz z Pawłem Stępniem). Prowadzi wykłady i dyskusje traktujące o historii polskiej literatury.

 

prof.  Andrzej Tyszka

Profesor emerytowany, doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog kultury, pisarz. Specjalność szczegółowa - aksjologia społeczna i aksjologia kultury. Jeden z czworga założycieli i organizatorów Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” w roku 2006. z ramienia Związku Podkowian.  Wykładowca w kolejnych semestrach UO”P”, członek jego Rady Programowej. Mieszkaniec Podkowy Leśnej od 1939 r. Autor książki Żyjąc wśród leśnych ogrodów (ostatnie, III wydanie w 2012 r.). Poprzednio – zbiorku tekstów programowych W imię czego – przeciw czemu, 2009. - z okazji 75-lecia jego urodzin.

 

red. Maria Brzezińska

Urodziła się w Lublinie i nie przestaje lubić tego miasta. Jest absolwentką filologii polskiej UMCS. Od 1971 r. pracuje w Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie jako dziennikarz Redakcji Literackiej. Poza Radiem redaktor Maria Brzezińska pracowała w Towarzystwie Kultury Teatralnej, w kwartalniku „Twórczość Ludowa” i w Państwowym Muzeum na Majdanku.
Przez wiele lat była konferansjerem Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
Nagrody i wyróżnienia: na Festiwalu DWA TEATRY w Sopocie za adaptację literacką i reżyserię słuchowisk, GRAND PiK Polskiego Radia w Bydgoszczy, nagrody Rady Programowej Radia Lublin.
W 2008 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej Medalem przyznawanym przez Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego „Lumen Mundi”.
Wypoczywa najchętniej w Suścu i innych miejscowościach Roztocza.

 

prof. Jolanta Sikorska-Kulesza

Pracuje w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się historią społeczną Polski XIX wieku (głównie Królestwem Polskim i tzw. Ziemiami Zabranymi), napisała m. in. książkę "Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i zachodniej Białorusi w XIX wieku" i "Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku".

 

Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

Ukończyła studia historii sztuki w Warszawie. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Pracowni Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk, a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest autorką  wielu wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie,  Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i innych galeriach na terenie Polski. Prowadzi działalność naukową m.in. w wydawnictwach Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęty, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), a także współzałożycielem Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” (Video-Teatr Lothe Lachmann) oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji    i Postępu STEP.  Mieszkanka Podkowy Leśnej.

 

Magdalena Barańska

Absolwentka Pomaturalnego Studium Języków Obcych. Pracowała w handlu zagranicznym, w radiu, oraz w Urzędzie Gminy w Brwinowie. Od czterech lat jest prezenterem w radiu „Niszowe Nuty”. Oprócz muzyki, kocha przyrodę, szczególnie ptaki. Jest słuchaczką Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA od 2006 r. czyli od samego początku. Mieszka w Otrębusach.

 

Jan Falkowski

Ur. 1984, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; redaktor w wydawnictwach. Od 2011 r. współautor cyklu wykładów o literaturze i malarstwie w warszawskim Liceum Reytana. Zajmuje się literaturą polską XIX i XX wieku: m.in. twórczością Sienkiewicza, Witkiewicza (ojca), Witkacego, Białoszewskiego.

 

Agata Penconek

Absolwentka Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej (2008) i Biologii na Uniwersytecie Warszawskim (2009). Od 2009 r. doktorantka na Wydziale Inżynierii Chemicznej Procesowej Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy badawczej zajmuje się wpływem morfologii aerozoli na ich właściwości transportowe i toksyczność, charakteryzując zarówno same aerozole, jaki i ich źródła, określając depozycję w płucach i oddziaływanie na komórki. Jest autorką artykułów o zasięgu międzynarodowym i krajowym, autorem rozdziału w książce, wykonawcą i kierownikiem grantów naukowych i projektów badawczych. Angażuje się w działalność popularyzującą naukę prowadząc wykłady w ramach Festiwalu Nauki i Uniwersytetu Trzeciego Wieku PW... A wolne chwile spędza w Tatrach i na rowerach…

 

dr Jan Skowron

Astronom, absolwent Wydziału Fizyki UW (Kierunek: Astronomia). Od początku kariery jest związany z Obserwatorium Astronomicznym UW i uprawianą tam dziedziną mikrosoczewkowania grawitacyjnego. W trakcie studiów odbył kilkumiesięczne staże w Cambridge i Manchesterze w Anglii oraz, po skończeniu studiów, 3-letni staż podoktorski w USA, na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Pod kierunkiem prof. Andrew Goulda rozpoczął tam badania planet pozasłonecznych odkrywanych metodą mikrosoczewkowania. Od 2010 r. jest członkiem polskiego projektu OGLE i regularnie uczestniczy w obserwacjach na 1,3 metrowym Teleskopie Warszawskim.

 

dr Anna Horolets

Pracuje w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się socjologiczne i antropologiczne teorie podróży i turystyki, reprezentacje Innego w narracjach podróżniczych, turystyka niszowa do krajów byłego ZSRR. Przygotowuje o tym książkę. Interesują ją także teorie czasu wolnego, prowadzi badania o wzorach spędzania czasu wolnego wśród migrantów. Jest autorką książki "Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym" i artykułów w czasopismach "Kultura Współczesna", "Anthropological Journal of European Cultures", "Teksty Drugie", "Etnolingwistyka", "Text and Talk", "Lud" i in.

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: [email protected]

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049