Białogłosy

Na warsztaty śpiewu Białogłosy zapraszamy w niedzielę 11 października wyjątkowo w godz. 11.00-16.00 na Świerkową 1. Zapisy: [email protected], nr telefonu 22 758 94 41. Warsztaty odbywają się przy zgłoszeniu minimum 10 osób. Cena: 30 zł.

Zapisy: [email protected], nr telefonu 22 758 94 41. Warsztaty odbywają się przy zgłoszeniu minimum 10 osób. 

Miejsce: ul. Świerkowa 1

Termin: sobota godz. 10.00-15.00 (1 x w miesiącu) 

Opłata: 30 PLN za zajęcia 

Zapisy: [email protected]; 22 758 94 41

Warsztaty prowadzi: Elżbieta Rojek - aktorka, wokalistka, animatorka kultury. Od 1986 roku związana z Or-kiestrą Mikołaja, eksploruje łemkowską i huculską tradycję muzyczną. Później aktorka Ośrodka Praktyk Tea-tralnych „Gardzienice”. W 2002 roku wspólnie z Dorotą Porowską założyła projekt taneczny bazujący na iko-nografii starogreckiej. W 2005 roku powołała Stowarzyszenie Teatralne Chorea, współpracuje również z Uni-wersytetem J.J. Lipskiego w Teremiskach założonym przez Danutę i Jacka Kuroniów oraz Stowarzyszeniem Dla Ziemi, które prowadzi działania adresowane do uchodźców, zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Celem warsztatu, który jest kontynuowany obecnie od trzech lat jest poznanie, a także wykonanie w formie mini koncertów pieśni pochodzących z kręgu pieśni tradycyjnych, zarówno pochodzących z obszaru Polski jak i pieśni naszych sąsiadów, począwszy od pieśni polskich z różnych regionów i polskich mniejszości narodowych (pieśni łemkowskie, romskie, żydowskie) jak i ukraińskich (między innymi pieśni Hucułów), bałkańskich (pieśni serbskie, greckie, macedońskie, bułgarskie, tureckie, albańskie).

Warsztaty służą rozwijaniu naturalnych możliwości wokalnych uczestników, nauce pieśni, a także po prostu spotkaniu. Oparte są na nauce swobodnego operowania głosem oraz poznawaniu technik wokalnych mogących pomóc w wykonaniu pieśni z różnych kręgów kulturowych. Ideą warsztatu jest odkrywanie przez uczestników różnorodnych możliwości głosowych oraz nabycie umiejętności śpiewu solo i w grupie. Nie jest wymagana umiejętność śpiewania i doświadczenie w śpiewie, ale cierpliwość i otwartość.

Warsztat obejmuje poznawanie podstawowych ćwiczeń i technik oddechowych, uruchamianie rezonatorów, pracę nad barwą głosu, nad fenomenami głosowymi, ozdobnikami oraz budowanie współbrzmień harmonicznych, pracę z półtonami, rozumienie wielogłosu a także naukę pieśni polifonicznych. Warsztaty obejmują też ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, mogące pomóc w wypracowaniu umiejętności rozpoznawania i utrzymania pulsu grupy. Dzięki pracy nad jednoczesnym używaniem głosu i pracy z ciałem/gestem dążymy do uruchomienia muzyczności całego ciała. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać zarówno indywidualnie jak i grupowo pieśni tradycyjne o różnym poziomie trudności. Oprócz poznawania samych pieśni podczas warsztatu uczestnicy nabędą wiedzę na temat kręgów kulturowych, w jakich będziemy się obracać.

Każda sesja warsztatowa zaczyna się od rozgrzewki (wychodząc z założenia, że całe nasze ciało, a nie tylko krtań jest zaangażowane w wydobywanie głosu), potem przejdziemy do ćwiczeń oddechowych, następnie pracować będziemy nad rytmami. Następnym krokiem będzie nauka świadomego wydobywania dźwięku. Na końcu nauka pieśni wraz z technikami głosowymi. W programie warsztatu znajdą się różnorodne pieśni popularne, a także pochodzące ze zbiorów prowadzącej.

Każde spotkanie podzielone jest na pięć bloków:

rozgrzewka - seria ćwiczeń pobudzających i uruchamiających ciało,
oddech - seria ćwiczeń oddechowych, pomagających wyrobić prawidłowy oddech oraz służących podparciu przepony, 
rytm - seria ćwiczeń rytmicznych, związanych każdorazowo z tematem spotkania, np. przy okazji spotkania z pieśniami bałkańskimi - rytmy nieparzyste, pomagających utrzymywać "puls" pieśni,
dźwięk - seria ćwiczeń głosowych, praca nad wydobyciem prawidłowego dźwięku,
pieśń - nauka pięciu pieśni z kręgu kulturowego, który jest tematem spotkania.

fot. Barbara Potkańska

Zobacz także
p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: [email protected]

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049